Google+

Комисија за унапређење и очување акредитације

Координатор за акредитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, др Дејан Милнковић, дана 08.03.2017. године одржао је састанак са председницима Комисије за стално унапређење и очување акредитације, на истој је утврђено:

В.д. директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је извршио одређене измене у саставу Комисија:

Пречишћен текст Решења о именовању чланова сталне Комисије за унапређење и очување акредитације

Списак ревидираних и новодонетих процедура