Google+

Формирана републичка стручна комисија за подршку пацијентима

Министарство Здравља Републике Србије донело је дана 07. октобра 2014. Решење број: 119-01-698/2014-01 којим је формирана Републичка стручна комисија за подршку пацијентима.

Републичка стручна комисија за подршку пацијентима има задатак:

А – развијање партнерског односа, унапређење комуникације између:

  • стручњака у здравству и пацијената, породице, волонтера;
  • владиног и невладиног сектора;
  • изградња интерсекторске сарадње доносиоца одлука у министарствима здравља-социјалне политике-просвете;
  • јачање сарадње НВО на локалном, регионалном и националном нивоу.

Б – унапређење координације усмеравања кроз процес лечења.

Чланови Републичке стручне комисије за подршку пацијетнима су:

  1. др Ђерђи Шарић, НВО НАЛОР – председник;
  2. др Маја Гулан, НВО Јефимија, Ужице – члан;
  3. др Снежана Пантић Аксентијевић, Министарство здравља – члан
  4. Биљана Зекавица, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – члан;
  5. Тамара Кликовец, Институт за онкологију и радиологију Србије – члан;
  6. Весна Бонџић, Женски центар Милица, Врњачка Бања – члан.

Решење о именовању

Влада Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној дана, 10. децембра 2014. године донела је Решење број: 022-911/2014 којим се др Бруно Урбановски именује за вршиоца дужности заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, на период од 6 (шест) месеци.

Решење о разрешењу

Влада Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 26. новембра 2014. године донела Решење број: 022-911/2014 којим се Прим. др Зоран Парчетић, доктор медицине, специјалиста опште хирургије, разрешава дужности заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Оглас за пријем у радни однос 2 доктора медицине и 5 медицинских сестара/техничара

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за пријем у радни однос два доктора медицине и пет медицинских сестара/техничара

Nastaviti čitanje

Акредитација – спољашње оцењивање

У периоду од 30.11.2014.-04.12.2014.г. у нашој болници су боравили спољашњи оцењивачи Агенције у за акредитацију здравствених установа Србије. Nastaviti čitanje

Распоред одржавања курсева за медицинске сестре и здравствене техничаре за децембар 2014. године

Документ за преузимање:

Распоред одржавања курсева за медицинске сестре и здравствене техничаре за децембар 2014. године

Nastaviti čitanje

Распоред програма континуиране медицинске едукације за децембар 2014. године

Документ за преузимање:

Распоред програма континуиране медицинске едукације за децембар 2014. године (за медицинске сестре и техничаре)

Nastaviti čitanje

Акредитација – посета спољних оцењивача

У периоду oд 30.11.2014. – 04.12.2014. године у Општој болници  „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у току је посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Јавна набавка добара 30-2014 – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку добара 30-2014 – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање.

Nastaviti čitanje

Јавна набавка мале вредности 05-2014 – Услуга поправке и одржавање моторних возила

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 05-2014 – Услуга поправке и одржавање моторних возила.

Nastaviti čitanje

Load more