Google+

дец 12 2017

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА БР. 29.-6191/2017 од 07.12.2017. године

ПОНИШТАВА се у целости оглас за пријем у радни однос број 29.-6191/2017 од 07. децембра 2017. године објављен на Огласној табли Националне службе за запошљавање дана 07. децембра 2017. године, web-сајту Министарства здравља и Установе дана 08. децембра 2017. године, а којим је оглашена потреба пријема на неодређено време са пуним радним временом два струковна медицинска радиолога или виша радиолошка техничара, једног дипломираног економисте и осам лица са нижом стручном спремом.

дец 11 2017

Именовање за вршиоца дужности директора

Покрајинска влада Аутономне покрајине Војводина је на седници одржаној дана 06.12.2017. године донела Решење бр.: 022-882/2017 којим је именовала др Драгана Растовића, доктора медицине, специјалисту дечије хирургије, за вршиоца дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, а на период од шест месеци.

дец 11 2017

Престанак дужности директора

Покрајинска влада Аутономне покрајине Војводина је на седници одржаној дана 06.12.2017. године донела Решење бр.: 022-881/2017 којим је констатовала да др Милану Грби, доктору медицине, специјалисти урологије, престаје дужност вршиоца дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, на коју је именован Решењем Владе Аутономне покрајине Војводина, бр.: 022-825/2016 од 21.12.2016. године.

дец 08 2017

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас:

 • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА РАДИОЛОГА ИЛИ ВИША РАДИОЛОШКА ТЕХНИЧАРА – за обављање послова:
 1. РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњена радна места по Правилнику.
 • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ ДИПЛОМИРАНОГ ЕКОНОМИСТЕ за обављање послова:
 1. САРАДНИКА НА ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТА у Одсеку за опште послове при Одељењу за опште, правне и кадровске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.
 • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ОСАМ ЛИЦА СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова:
 1. ПОМОЋНОГ РАДНИКА НА ПРИПРЕМИ И СЕРВИРАЊУ ХРАНЕ у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 2. ПРАЉЕ у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњена радна места по Правилнику,
 3. ПОРТИРА-ВРАТАРА у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,
 4. 33.3. РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњена радна места по Правилнику, и
 5. 33.5. РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњена радна места по Правилнику.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 08.12.2017. – 15.12.2017.

дец 07 2017

Јавна набавка мале вредности 39/2017 – Набавка услуге управљања отпадом

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 39/2017 – Набавка услуге управљања отпадом.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

дец 04 2017

Јавна набавка 42/2017 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 42/2017 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

нов 30 2017

1. децембар Светски дан борбе против сиде

ЦРВЕНА ТРАЧИЦА ЈЕ МЕЂУНАРОДНИ СИМБОЛ КОЈИ ОДРАЖАВА СВЕСТ О ПОСТОЈАЊУ ХИВ/СИДЕ – ПОРУКА ЈЕ ПОДРШКЕ И РАЗУМЕВАЊА ЗА ЉУДЕ КОЈИ ЖИВЕ СА ХИВОМ ИЛИ СИДОМ. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СИМБОЛА ДАЛА ЈЕ ГРУПА ОД 12 УМЕТНИКА 1991.

Светски дан борбе против сиде ове године у нашој земљи се обележава под слоганом : „ТЕСТИРАЈ СЕ НА ХИВ ЈЕР ЈЕ ВАЖНО ДА ЗНАШ“

1988. године првог децембра први пут је обележен Светски дан борбе против сиде. Према европским проценама око једна трећина особа није свесна свог ХИВ статуса (у Србији једна половина) а око половине ХИВ новооткривених позитивних особа налази се већ у стадијуму узнапредовале инфекције. Рано препознавање и тестирање може да спречи озбиљне последице ХИВ инфекције као и да спречи пренос вируса што је од великог епидемиолошког значаја.

Тестирање на ХИВ је једини начин да се утврди да ли је неко заражен ХИВ-ом и требало би да буде саставни део бриге о здрављу сваког појединца. Тридесетогодишње искуство дијагностике и лечења оболелих од ХИВ-а данас је резултирало терапијом која у највећем броју случајава омогућује дуг и квалитетан живот.

Према подацима Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ од 1985 до половине 2017 године регистровано је 3555 особа инфицираних ХИВ-ом.

Циљеви овогодишње кампање су подстицање особа које би могле бити у ризику на тестирање као и подстицање здравствених радника да нуде рутински тестирање на ХИВ.

У склопу акције представници Института за јавно здравље Војводине у период од 18.11. до 01.12.2017 године спроводе саветовање и бесплатно тестирање (заступљени готово сви већи градови).

У Заводу за јавно здравље Сомбор могуће је добровољно, поверљиво саветовање и тестирање (ДПСТ) на ХИВ у току целе године од 7:30-12:00 приликом тестирања користе се брзи тестови, а тестирање је бесплатно и анонимно, нису потребни ни здравствена књижица ни упут лекара.

Контакт телефон 025 416 505 др Т. Медић , др Г. Цветић (Епидемиологија).

нов 29 2017

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

По огласу број 29.-5679/2017, расписаном и објављеном дана 09. новембра 2017. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-4735/2017 од 27. септембра 2017. године, изабрани су следећи кандидати:

 • ИРЕНА БАНДА, за обављање послова дипломираног психолога Одсека превентивне делатности на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију,
 • ФИЛИП ЕРЦЕГ, за обављање послова вишег физиотерапеута на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности, и
 • ИВАНА БУЊЕВЧЕВ, за обављање послова вишег физиотерапеута на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор са напред наведеним његовим изменама и допунама.

Изабрана кандидаткиња Ирена Банда је дужна да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрана кандидаткиња Ирена Банда испуњава здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраном кандидаткињом Иреном Банда ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрана кандидаткиња бити лично контактирана од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове имају приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора в.д. директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

нов 28 2017

Јавна набавка 40/2017 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 40/2017 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

нов 17 2017

Aкција бесплатних превентивних прегледа за 19.11.2017.

У складу са акцијом бесплатних превентивних прегледа коју је покренуло Министарство здравља Републике Србије дана 19.11. 2017. године у периоду од 08.00 до 16.00 часова Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор организује нову групу превентивних прегледа  коју сачињавају:

 1. УСГ преглед абдомена,
 2. Лабораториска анализа нивоа T3, T4, TSH,
 3. Мамографија,
 4. Лабораторијска анализа PSA,
 5. ШУК,
 6. ЕКГ.

Сви наведени прегледи и анализе обављаће се у просторијама Радиолошке службе – приземље Хируршког блока Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска бр.75.

Прегледе могу да обаве сви заинтересовани грађани као и сви они грађани који немају регулисано здравствено осигурање.

НАПОМЕНА за обављање одређених прегледа:

 • УСГ преглед абдомена – потребно је доћи без доручка
 • Мамографија – мамографија се ради женама од 50 до 69 година живота.

Уколико је жени раније већ рађена мамографија, поновно снимање се врши након 2 (две) године (не у краћем року од тога).

Уколико жена поседује снимке и налазе раније рађених мамографија, потребно је да их понесе са собом на снимање.

Load more