Google+

окт 13 2017

Јавна набавка 28/2017 отворени поступак – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 28/2017 отворени поступак – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

окт 11 2017

Бесплатни прегледи

Акција бесплатних превентивних прегледа коју је покренуло Министарство здравља Републике Србије се наставља у недељу, 15.10.2017. године а обављаће се следећи прегледи:

 • Гинеколошки прегледи, у просторијама Службе за здравствену заштиту жена Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор, улица Мирна бр.3, Сомбор у периоду од 08.00 до 16.00 часова и
 • Ултразвук абдомена и тест тумора простате (PSA), у просторијама Службе за радиолошку дијагностику Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Војвођанска бр. 75, Сомбор у периоду од 08.00 до 16.00 часова.

На наведене прегледе могу да дођу сви заинтерсовани грађани као и сви они грађани који немају регулисано здравствено осигурање.

окт 11 2017

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за:

 • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ШЕСТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:
 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,

 2. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ НА ОДЕЉЕЊУ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику

 3. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за инфективне болести, Сектор за интернистичке гране1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,

 4. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,

 5. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику и

 6. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ОДЕЉЕЊА на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 11.10.2017. – 18.10.2017.

окт 10 2017

Јавна набавка 35/2017 отворени поступак – Набавка материјала за ангио салу

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 35/2017 отворени поступак – Набавка материјала за ангио салу.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

окт 06 2017

Јавна набавка 34/2017 отворени поступак – Набавка видео ендоскоп – гастроскоп и респиратор

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 34/2017 отворени поступак – Набавка видео ендоскоп – гастроскоп и респиратор.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

окт 04 2017

Квалитет рада за 2016. годину

Завод за јавно здравље Сомбор објавио је резултате испитивања квалитета рада здравствених установа за 2016. годину, задовољства корисника здравствене заштите и задовољства запослених. Извештаје можете погледати у одељку: Квалитет рада у болници.

сеп 15 2017

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

По огласу број 29.-4202/2017 и исправци истог број 29.-4202/2017-2, расписаном и објављеном дана 05. септембра 2017. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр.28.-358/2016 од 26. јануара 2016. године, Правилнику о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-3127/2016 од 07. јула 2016. године и Правилнику о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-3167/2017 од 21. јуна 2017. године, изабрани су следећи кандидати:

 • ЖЕЉКО ЈОВЕТИЋ, за обављање послова радника на одржавању круга на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности,
 • СЛАЂАНА ВУКЕЛИЋ, за обављање послова праље у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
 • МИРЈАНА ВРАНИЋ, за обављање послова праље у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
 • МИЛЕНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, за обављање послова 33.3. радника на одржавању хигијене у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
 • МИЛЕНА ВУЈАСИНОВИЋ, за обављање послова 33.3. радника на одржавању хигијене у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор са напред наведеним његовим изменама и допунама.

Радни однос са изабраним кандидатима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора в.д. директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

сеп 15 2017

Јавна набавка 32/2017 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 32/2017 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

сеп 15 2017

Јавна набавка 20/2017 отворени поступак – Набавка посуда за одлагање медицинског отпада

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 20/2017 отворени поступак – Набавка посуда за одлагање медицинског отпада.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

сеп 12 2017

Бесплатни прегледи

У складу са дописом Министарства здравља РС број 500-01-797/2017-16 од 04.09.2017.г. обавештавамо грађанство да је Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор организовала дана 17.09.2017. године у периоду од 08.00 до 16.00 часова бесплатне прегледе за грађане и то: мерење крвног притиска, мерење нивоа шећера у крви и ЕКГ у просторијама Специјалистичке ендокринолошке амбуланте (Дијабетички диспанзер) улаз из улице Солунских бораца.
Прегледи се унапред не заказују. Пацијенти који немају регулисану здравствену књижицу биће такође прегледани.

Load more