Google+

Јавна набавка мале вредности 24/2019 – Набавка услуге одржавања информационог система „Хелиант“

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 24/2019 – Набавка услуге одржавања информационог система „Хелиант“
Преузмите документа из одељка Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности 23/2019 – Набавка услуге одржавања лабораторијског информационог система „СЛИС“

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 23/2019 – Набавка услуге одржавања лабораторијског информационог система „СЛИС“
Преузмите документа из одељка Јавне набавке

Јавна набавка 22/2019 отворени поступак – Набавка лекова

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 22/2019 отворени поступак – Набавка лекова
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка мале вредности 21/2019 – Набавка услуга поправке немедицинске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 21/2019 – Набавка услуга поправке немедицинске опреме
Преузмите документа из одељка Јавне набавке

Потписан уговор за израду пројектно техничке документације за изградњу новог објекта у склопу Опште болнице Сомбор

Јуче је у просторијама Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор потписан уговор за израду комплетне пројектно-техничке документације за изградњу новог објекта у склопу Опште болнице Сомбор што представља почетак реализације прве фазе, од укупно три, које су предвиђене за изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката у склопу комплекса Опште болнице Сомбор на Војвођанској 75.

Уговор је потписан са групом понуђача:

  1. „Центар за енергетску ефикасност и одрживи развој“ д.о.о. из Београда и
  2. „Машинопројект КОПРИНГ“ а.д. из Београда.

Уговорена цена израде пројектно-техничке документације износи 21.444.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су од стране Покрајинског секретаријата за здравство, Града Сомбора и Општина Оџаци, Кула и Апатин.

Рок испоруке пројектно-техничке документације је 180 календарских дана (6 месеци) од дана потписивања уговора.

Јавна набавка мале вредности 15/2019 – Реализација пројекта машинских инсталација – припрема санитарне топле воде системом соларних колектора

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 15/2019 – Реализација пројекта машинских инсталација – припрема санитарне топле воде системом соларних колектора
Преузмите документа из одељка Јавне набавке

Јавна набавка 19/2019 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног лабораторијског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 19/2019 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног лабораторијског материјала
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка 16/2019 отворени поступак – Набавка медицинске опреме за уролошку ендоскопију

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 16/2019 отворени поступак – Набавка медицинске опреме за уролошку ендоскопију
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 29.-2588/2019, расписаном и објављеном дана 09. маја 2019. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, изабрани су следећи кандидати:

  • ЛИДИЈА АНЂЕЛОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у амбуланти на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране, због замене одсутног запосленог, најдуже до његовог повратка на своје послове, али не дуже од закључно са 11. августом 2019. године,

  • АЊА КУЦУРСКИ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, због замене одсутне запослене, најдуже до њеног повратка на своје послове, али не дуже од закључно са 31. октобром 2019. године,

  • САШКА БОБАНАЦ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у гинекологији и акушерству на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због замене одсутне запослене, с тим да ће тако заснован радни однос трајати најдуже до повратка одсутне запослене са одсуства са рада ради неге детета али не дуже од закључно са 14. септембром 2019. године,

као кандидатиње које у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

II

Изабране кандидаткиње Лидија Анђеловић, Ања Куцурски и Сашка Бобанац су дужне да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабране кандидаткиње Лидија Анђеловић, Ања Куцурски и Сашка Бобанац буду испуњавале здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидаткињама Лидијом Анђеловић, Ањом Куцурски и Сашком Бобанац ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабране кандидаткиње бити лично контактиране од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

Превентивни прегледи

Поштовани,

У складу са акцијом бесплатних превентивних прегледа коју је покренуло Министарство здравља Републике Србије Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор дана 26.05.2019. године организује следеће прегледе:

  1. Офталмолошки прегледи
  2. ЕКГ
  3. Мерење крвног притиска
  4. Мерење шећера у крви

Наведени прегледи обављаће се у згради Специјалистичких амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска 75, у периоду од 08.00 до 16.00 часова.

Прегледе могу обавити сви заинтересовани грађани, дакле и они грађани који немају регулисано здравствено осигурање.

Load more