Google+

Обавештење о пресељењу Кардиоваскуларног диспанзера (КВД)

Обавештавамо јавност да је Кардиоваскуларни диспанзер (КВД) пресељен са адресе Мирна 3, Сомбор на адресу Војвођанска 75, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, у зграду Специјалистиче ендокринолошке амбуланте (Диспанзер за дијабетес) улаз са супротне стране (просторије Оралне хирургије).

Контакт телефон за информације 025/413-699, факс 025/444-768.

Обавештење за јавност о промени адресе Кардиоваскуларног диспанзера

Обавештавамо јавност да је Кардиоваскуларни диспанзер (КВД)  пресељен са адресе Мирна 3, Сомбор на адресу Војвођанска 75, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, у зграду Специјалистиче ендокринолошке амбуланте (Диспанзер за дијабетес) улаз са супротне стране (просторије Оралне хирургије).

Контакт телефон за информације 025/413-699, факс 025/444-748.

Укидање примене мера забране посета пацијентима

У складу са препоруком директора Института за јавно здравље Војводине број: 01-422/8 од дана 23.04.2018. године упућеном свим здравственим установама на територији АП Војводине у којој се наводи да је претходних више од месец дана интензитет активности вируса грипа опадајући на територији АП Војводине, ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ УКИДАЊЕ ПРИМЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ПОСЕТА ПАЦИЈЕНТИМА у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор од дана 24.04.2018. године.

Оглас за продају моторних возила

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, на основу одлуке са 8. седнице Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, одржане дана 28. фебруара 2018. године, расписује

ОГЛАС

ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

прикупљањем писмених понуда, и то

 1. Там 75 Т 5Б, произведено 1981. године – почетна цена износи: 91.000,00 динара;

 2. Застава Флорида 1.3, произведено 2000. године – почетна цена износи: 18.900,00 динара;

 3. Лада ваз 111 1.5, произведено 2004. године – почетна цена износи: 38.500,00 динара;

 4. Застава Лада 2104, произведено 1996. године – почетна цена износи: 21.000,00 динара;

 5. Застава 101 поли, произведено 1992. године – почетна цена износи: 21.000,00 динара

ОПШТИ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ:

Моторна возила су неисправна и некомплетна. Моторна возила се продају у виђеном и фактичком стању, без права на накнадну рекламацију. Право учешћа имају домаћа правна и физичка лица. Продавац не гарантује да моторно возило која се продаје има одређене карактеристике у смислу квалитета, квантитета или да одговара сврси коју потенцијални понуђач предвиђа за то возило. Сматра се да је понудилац пре слања писане понуде обавио разгледање возила која се продаје и своју понуду заснива на сопственој процени стања возила. Разгледање возила се врши у периоду од 23.04.2018. године до 27.04.2018. године према распореду који се претходно договори са овлашћеним лицем.

Овлашћено лице: Мирко Митровић, тел. 064/ 8783770.

Писмена понуда обавезно мора садржати следеће:

 • Податке о возилу које је предмет продаје, све према објављеном огласу и понуђену цену;

 • име и презиме, име и презиме једног родитеља;

 • адресу и фотокопија личне карте;

 • број телефона и/или број факса;

Понуда у којој цена није наведена, или није дата у валути по којој је оглашена почетна цена или је дата описно неће се разматрати. Понуда у којој је понуђена цена нижа од почетне оглашене цене такође се неће разматрати.

Продаја возила се обавља путем прикупљања затворених понуда. Понуде се предају у затвореној коверти са назнаком За Комисију за отуђење основних средстава (моторна возила) , на адресу: Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, ул. Војвођанска бр. 75, 25000 Сомбор, поштом или личном доставом. Понуде достављене после наведеног рока неће се разматрати. Отварање понуда и избор најповољније понуде обавиће се дана 03.05.2018. године. Сви припадајући порези и остали трошкови учествовања у поступку падају на терет купца.

Јавна набавка 12/2018 отворени поступак – Набавка медицинских гасова

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 12/2018 отворени поступак – Набавка медицинских гасова
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Тројезичне табле

Тројезичне табле

Председник Покрајинске владе Игор Мировић и потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш, уручили су јуче, 16.04., уговоре о додели буџетских средстава органима и организацијама са територије АП Војводине, у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина. За ову намену, обезбеђена су средства у укупном износу од 9,5 милиона динара која су расподељена на 83 органа и организације на територији АП Војводине.

В.д. дирекор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, др Драган Растовић, је испред наше установе потписао уговор у вредности од 300.000,00 динара за израду вишејезичних табли и путоказа који ће бити смештени у кругу болнице на Војвођанској 75 и Апатиски пут 38. На основу правилника о употреби језика националних мањина на територији Општина Сомбор, Апатин, Кула и Оџаци Општа болница Сомбор додељеним средствима израдиће табле и путокази штампане на: српски-ћирилица, хрватски-латиница и мађарски-латиница чиме ће се обезбедити олакшано кретање и сналажење свим пацијентима који гравитирају нашој установи јасним и транспарентним обележеним болничким кругом, означеним називима одељења, служби и амбуланти на три језика најзаступљенијих народа и народности.

Приликом доделе уговора у Покрајинској влади председник Покрајинске владе Игор Мировић је истакао да је: „Важна суштина је у заједништву, у заједничком животу, у истицању вредности које припадају свима, јер, вредност националних заједница је наша заједничка вредност и вредност већинског народа је вредност сваке националне заједнице“, и додао „да се то мора показивати различитим гестовима подизања финансијског и техничког капацитета примене службене и сваке друге употребе мањинских језика и писама на територији Војводине“.

Потпредседник Михаљ Њилаш је овом приликом додао да: „Будући да су мултикултурализам и мултиетничност, чије је обележје и вишејезичност, међу највећим богатствима наше Војводине, нешто по чему смо као регија препознатљиви свуда у Европи, па и свету, важно је да то богатство сачувамо, негујемо и унапредимо, а то можемо само ако смо удружени и јединствени у остварењу тог циља“.

Јавна набавка 11/2018 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 11/2018 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Оглас за продају моторних возила

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, на основу одлуке са 8. седнице Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, одржане дана 28. фебруара 2018. године, расписује

ОГЛАС

ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

прикупљањем писмених понуда, и то

 1. Там 75 Т 5Б, произведено 1981. године – почетна цена износи: 130.000,00 динара;

 2. Застава Флорида 1.3, произведено 2000. године – почетна цена износи: 27.000,00 динара;

 3. Лада ваз 111 1.5, произведено 2004. године – почетна цена износи: 55.000,00 динара;

 4. Застава Лада 2104, произведено 1996. године – почетна цена износи: 30.000,00 динара;

 5. Застава 101 поли, произведено 1992. године – почетна цена износи: 30.000,00 динара

ОПШТИ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ:

Моторна возила су неисправна и некомплетна. Моторна возила се продају у виђеном и фактичком стању, без права на накнадну рекламацију. Право учешћа имају домаћа правна и физичка лица. Продавац не гарантује да моторно возило која се продаје има одређене карактеристике у смислу квалитета, квантитета или да одговара сврси коју потенцијални понуђач предвиђа за то возило. Сматра се да је понудилац пре слања писане понуде обавио разгледање возила која се продаје и своју понуду заснива на сопственој процени стања возила. Разгледање возила се врши у периоду од 10.04.2018. године до 13.04.2018. године према распореду који се претходно договори са овлашћеним лицем.

Овлашћено лице: Мирко Митровић, тел. 064/ 8783770.

Писмена понуда обавезно мора садржати следеће:

 • Податке о возилу које је предмет продаје, све према објављеном огласу и понуђену цену;

 • име и презиме, име и презиме једног родитеља;

 • адресу и фотокопија личне карте;

 • број телефона и/или број факса;

Понуда у којој цена није наведена, или није дата у валути по којој је оглашена почетна цена или је дата описно неће се разматрати. Понуда у којој је понуђена цена нижа од почетне оглашене цене такође се неће разматрати.

Продаја возила се обавља путем прикупљања затворених понуда. Понуде се предају у затвореној коверти са назнаком За Комисију за отуђење основних средстава (моторна возила) , на адресу: Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, ул. Војвођанска бр. 75, 25000 Сомбор, поштом или личном доставом. Понуде достављене после наведеног рока неће се разматрати. Отварање понуда и избор најповољније понуде обавиће се дана 16.04.2018. године. Сви припадајући порези и остали трошкови учествовања у поступку падају на терет купца.

Јавна набавка 10/2018 отворени поступак – Набавка ЦТ апарата – 16 слајсни

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 10/2018 отворени поступак – Набавка ЦТ апарата – 16 слајсни
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 9/2018 отворени поступак – Набавка колоноскопa – комплетни систем за видео колоноскопију

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 9/2018 отворени поступак – Набавка колоноскопa – комплетни систем за видео колоноскопију
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Load more