Google+

Почео са радом нови ЦТ апарат

Покрајински секретар за здравство доц. др Зоран Гојковић је дана 31.01.2019. године у присуству градоначелнице Града Сомбора Душанке Голубовић, менаџмента Опште болнице Сомбор и начелнице Службе за радиолошку дијагностику др Марте Стић – Вуковић извршио званичну примопредају новог ЦТ апарата у Служби за радиолошку дијагностику Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Нови ЦТ – 16 „слајсни“ скенер са комплетном пратећом опремом вредан је 33 милиона динара, а набављен је средствима добијеним по конкурсу Покрајинског секретаријата за здравство.

Приликом примопредаје апарата др Зоран Гојковић је истакао да је у претходне две године Покрајинска влада за функционисање и набавку нове опреме и инфраструктурне радове у сомборској болници издвојила 147 милиона динара, те да се тиме испуњава зацртана здравствена политика Покрајинске владе да све опште болнице на територији АП Војводине имају нове, савремене медицинске апарате и уређаје.

Др Драган Расвотић, в.д. директора Опште болнице Сомбор рекао је да је адаптацију простора у коме се налази нови ЦТ апарат финансирала Општа болница Сомбор сопственим средствима.

Болници у Сомбору гравитира око 188.000 становника из 37 насељених места, нови ЦТ апарат намењен је за дијагностичке процедуре, за све грађане Западнобачког округа.

Начелница Службе за радиолошку дијагностику др Марта Стић – Вуковић, објаснила је колико је за ову службу, али и за пацијенте, значајна набавка новог ЦТ скенера.
„Овај апарат је прилично брз и може много ствари да уради, јер су на њему  много бољи софтвери него на старијем моделу. Највећи проблем са претходним апаратом заправо био је тај што је он већ био репарисан када је стигао и догађали су се чести кварови због којих није радио по неколико месеци. Због тога су постојале и листе чекања. Са новим апаратом смо решили те проблеме, а у наредном периоду ћемо имати и више лекара. Према плану, у нашој служби биће 11 радиолога и највероватније ћемо радити на оба ЦТ апарата. Према  предвиђању имаћемо око 30 прегледа дневно, што је сасвим довољно за потребе наших пацијената“ истакла је др Марта Стић – Вуковић.
У сомборској болници се на ЦТ скенеру годишње прегледа око 5.500 пацијената и уради више од 8.500 снимака.

Покрајински секретар је такође напоменуо и то да су у току све припремне радње за почетак изградње новог објекта и свеобухватну реконструкцију и адаптацију постојећих објеката, тако да болницу ускоро очекују и озбиљни грађевински радови.

Оглас за упућивање доктора медицине на специјализације за мартовско-априлски уписни рок 2019. године

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за упућивање доктора медицине на специјализације за мартовско-априлски уписни рок 2019. године.

Јавна набавка 3/2019 отворени поступак – Набавка услуга поправке немедицинске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 3/2019 отворени поступак – Набавка услуга поправке немедицинске опреме
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка мале вредности 2/2019 – Набавка медицинске опреме за хитну хируршку

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 2/2019 – Набавка медицинске опреме за хитну хируршку
Преузмите документа из одељка Јавне набавке

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор акредитована на период од 7 година

11. jануара 2019. године на свечаности која је уприличена поводом уручивања Сертификата на период од 7 година од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, присутне је поздравио в.д. директор др Драган Растовић. Кроз презентацију установе изнео је податке о раду болнице као и показатеље извршења у протеклој години.

Квалитет услуга Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор подигнут је на виши ниво захваљујући помоћи и подршци Владе АП Војводине, Покрајинског секретаријата за здравство и Министарства здравља – истакао је др Драган Растовић.

Осим адаптације простора за Хируршки ендоскопски кабинет, Оделења за интервентну кардиологију, простора за нови ЦТ апарат, простора за смештај стерилизатора на Оделењу за гинекологију и акушерство, два кабинета за ултразвучне прегледе, чекаонице за преанестезиолошку амбуланту и терапију бола и простора за Кардиоваскуларни диспанзер, у Општој болници Сомбор у протеклом периоду набављено је: 16 „слајсни“ скенер – ЦТ; Гастроскоп и Колоноскоп за потребе Гастроентеролошког одсека Интерног одeљења; Респиратор за Одељење за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију; Стерилизатор запремине коморе 450 литара за потребе Одељења за гинекологију и акушерство; Лапароскопски стуб најновије генерације са 4К видео системом за рад на новим процедурама у операционим салама, Колоноскоп и Гастроскоп са видео процесором и електрохируршком јединицом за Хируршки ендоскопски кабинет; ново Санитетско возило са опремом за транспорт витално угрожених пацијената; 4 нова Лабораторијска апарата за бржу и прецизнију лабораторијскју анализу и преносни Дефибрилатор за Коронарну јединицу Интерног одељења –презентовао је др Драган Растовић.

Кроз презентацију присутни су могли видети и фотографије реализације првог дела пројекта примењених геолошких истраживања подземних термоминералних вода на изворишту Јодне бање у Бездану – бушење новог бунара на дубини од 340м за потребе Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију као и фотографије реализованог пројекта набавке и постављања тројезичних табли и путоказа у кругу и на објектима Опште болнице Сомбор.

У децембру месецу потписан је уговор са Покрајинским секретаријатом за енергетику, грађевинарство и саобраћај за суфинансирање пројекта примене обновљивих извора енергије у Општој болници Сомбор којим се предвиђа да се током 2019. године набави и монтира систем соларних колектора за припрему санитарне топле воде у објекту у којем се налазе Одељење за гинекологију и акушерство, Клиничка лабораторија, Дечије одељење, Трансфузија, Инфективно одељење и Специјалистичка онколошка амбуланта са дневном болницом.

Један од значајнијих, капиталних улагања, чији се почетак реализације очекује до краја 2019. године, је изградња новог објекта уз постојећи Хируршки блок. За потребе израде комплетне пројектно-техничке документације потписан је анекс уговора о суфинансирању са Општинама: Сомбор, Апатин, Кула и Оџаци. Овај капитални пројекат, који ће имати велики значај за кориснике здравствених услуга Западнобачког округа, је прва фаза, од предвиђене три, којом се очекује комплетна реконструкција, адаптација и санација као и функционална реорганизација свих објеката који се налазе на Војвођанској 75.

Квалитет услуге свакако не чине само опрема и реконструкције простора, најзначајнији чинилац је стручан и обучен кадар па је тако током 2018. године на специјалистичке и субспецијалистичке студије упућено 17 лекара. Одобрене су четири нове здравствене технологије и успешно је започета примена две већ одобрене технологије. Свакако је значајно напоменути и рад Ангио сале где је током 2018. године урађено преко 260 дијагностичких процедура – ангиографија и започета друга фаза – пласирање стентова у коронарне крвне судове а почетком децембра и прва перкутана интервенција код стеми инфаркта.

Све ово су показатељи нашег успеха препознати и од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије па је за крај презентације в.д. директор болнице искористио да се захвали свим запосленима без чијег рада и подршке не би било могуће комплетирати овај велики задатак у процесу реакредитације и остварити овако значајан успех.

Након излагања в.д. директора, представник Агенције, Влада Давковски свечано је уручио Сертификат Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у присуству спољашњих оцењивача, в.д. директора, др Драгана Ратовића, заменика директора, др Дарка Косановића, в.д.главне сестре болнице и заменице координатора реакредитације Ђурђе Бадовинац , координатора реакредитације др Дејана Милинковића, главне сестре болнице у периоду реакредитовања ВМС Бранке Којић као и вођа и чланова Тимова реакредитације и великог броја запослених. Господин Влада Давковски истакао је притом да је препозната воља и рад менаџмента и запослених у реализацији препорука из претходног периода прихватањем истих као циљеве унапређења квалитета а према дефинисаним стандардима и критеријумима што је резултирало да установа добије Сертификат на максималан број година.

Присутнима се обратио и др Дејан Милинковић, координатор у процесу реакредитације. Сертификат на максималан период је плод рада свих запослених, овај документ значајан је за нашу установу јер сведочи о постизању резултата који задовољавају високе стандарде и оцене. Ово је најстарији механизам оцењивања  квалитета рада установе који кроз 19 различитих акредитацијских области потврђује да сомборска болница испуњава све неопходне квалитете у пружању услуга и безбедности – рекао је др Дејан Милинковић.

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 29.-8587/2018, расписаном и објављеном дана 26. децембра 2018. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњено радно место по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29-2025/2018 од 13. априла 2018. године (у даљем тексту: Правилник), изабрани су следећи кандидати:

 • ДР БРАНИСЛАВ ШУША, за обављање послова доктора медицине на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,
 • ДР ИВАНА БАДЊАР, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности, и
 • ДР НИКОЛА СТАМЕНКОВИЋ, за обављање послова доктора медицине у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене Огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

II

Изабрани кандидат др Никола Стаменковић је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидат др Никола Стаменковић буде испуњавао здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатом др Николом Стаменковићем ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидат бити лично контактиран од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим персоналним досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове имају приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

Јавна набавка 55/2018 отворени поступак – Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта јавне намене

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 55/2018 отворени поступак – Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта јавне намене
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка мале вредности 1/2019 – Набавка услуге поправке ЦТ апарата Somatom Emotion 16 S/N 39516 са заменом резервних делова

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 1/2019 – Набавка услуге поправке ЦТ апарата Somatom Emotion 16 S/N 39516 са заменом резервних делова
Преузмите документа из одељка Јавне набавке

Новогодишња чаролија најмлађим пацијентима

Душа се лечи када сте међу децом, а дечији осмех је ремек дело одраслих.
И ове године за осмех малишана који су се нашли уочи Божићних и Новогодишњих празника на одељењу Педијатрије, побринуло се Удружење особа са инвалидитетом „Бољи живот“.

Младен Вујасин председник удружења и проф. Слободан Поповић су пригоднм поклонима изненадили 26.12.2018. године најмлађе пацијенте Опште болнице Сомбор.

Удружење особа са инвалидитетом „Бољи живот“ Оџаци је основано 2013. године са идејом равноправности учествовања инвалида у друштвеном животу и једнаким уживањем људских права. Осим акције у Новогодишњој чаролији ово Удружење има низ значајних активности у превазилажењу свакодневних проблема са којим се суочава ова популација.

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је:

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ТРОЈЕ (3) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова:

 1. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно
 2. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно
 3. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

Поред општих услова предвиђених законом кандидат приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама I.1.-I.3. треба да испуњава и следеће услове:

 • завршено високо образовање, и то:
  • на интегрисаним академским студијама из области медицинских наука, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године – за звање доктора медицине, односно
  • на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање пет година– за звање доктора медицине, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Потребна додатна знања/ испити/ радно искуство за обављање послова под тачкама I.1.- I.3.:

 • положен стручни испит за звање доктора медицине
 • поседовање лиценце за обављање послова доктора медицине издате од стране Лекарске коморе Србије
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Потребан степен стручне спреме за обављање послова под тачкама I.1.- I.3.: VII/1

Приликом пријављивања на оглас за обављање послова под тачкама I.1.- I.3. потребно је доставити:

‒ молбу у којој су прецизно наведени контакт подаци и назив послова за које се кандидат пријављује

‒ оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању из области медицинских наука, и то:

 • на интегрисаним академским студијама из области медицинских наука за звање доктора медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно
  • на основним студијама из области медицинских наука у трајању од најмање пет година за звање доктора медицине, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

‒ оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за звање доктора медицине

‒ оверену фотокопију лиценце за самосталан рад на пословима доктора медицине издату од стране Лекарске коморе Србије (уколико кандидату још није издата лиценца у обзир ће се узимати и решења о постојању услова за издавање лиценце за самосталан рад на пословима доктора медицине издато од стране Лекарске коморе Србије)

‒ потврду послодавца/ установе о дужини радног искуства у звању доктора медицине (за кандидате који немају најмање шест месеци радног стажа у наведеном звању у обзир ће се узимати и искуство стечено у току обављања обавезног приправничког стажа и само у том случају кандидати треба да доставе потврду установе/ завода у којој су га обавили)

‒ уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа

‒ доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом, уколико је дошло до промене – оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених или извода из матичне књиге венчаних

‒ доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

‒ доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа

‒ кратку биографију (Curriculum Vitae – CV)

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користитн у друге сврхе.

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор, www.bolnicasombor.org.rs у року од од 30 дана од дана закључења огласа.

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова на које је изабран. Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а в.д. директора Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.

Одабраном кандидату ће уговором о раду бити одређен пробни рад у трајању од 3 (ТРИ) месеца.

Рок за подношење пријава је 09. ЈАНУАР 2019. године.

Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити препорученом пошиљком или путем курирске службе на адресу:

Општа болница „др Радивој Симоновић“ Сомбор

ул. Војвођанска бр. 75

25000 Сомбор,

уз напомену „за оглас за доктора медицине“ или лично преко Службе протокола у Управној згради – соба бр.12.

Неблаговремене и недозвољене пријаве као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање. По окончању огласа предата документа се неће враћати кандидатима.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.
Оглас је активан у периоду 27.12.2018. – 09.01.2019.

Вршилац дужности директора
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
др Драган Растовић

Load more