Google+

Обавештење за пацијенте на оралној антикоагулантној терапији

Од 13.05.2020. године Служба трансфузије заказује пацијенте на оралној антикоагулантној терапији радним данима од 12 до 14 часова.

Број телефона за заказивање: 025/467-753

Обавештење о начину рада Опште болнице

Поштовани,

Обавештавамо Вас да ће једини улаз у Општу болницу „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бити као и до сада главни улаз на портирницу из улице Симе Матавуља, на коме ће се обављати тријажа пацијената.

Дозвољено је паркирање на јавној површини у улици Симе Матавуља, Ђуре Салаја и Сарајевској, и ЈКП „Паркинг сервис“ Сомбор ће изузети од наплате паркирања паркинг у Војвођанској улици за потребе паркирања возила запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, као и за потребе пацијената.

Служба цивилне заштите Града Сомбора наставиће обезбеђивање објеката Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у времену од 7 до 14 часова сваког дана.

Досадашњи режим рада Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор важиће до даљњег.

С поштовањем,

в. д. директора

др Драган Растовић

Јавна набавка мале вредности 1/2020 – Набавка осталог уградног материјала: мрежица, стаплера…

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 1/2020 – Набавка осталог уградног материјала: мрежица, стаплера…
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-1662/2020, расписаном и објављеном дана 11. марта 2020. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор који је измењен актом број 24.-1662/2020-2 од 17. марта 2020. године за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику o организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-2025/2018 од 13. априла 2018. године са припадајућим Правилником о I изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 31.582/2019 од 10. јануара 2019. године, Правилником о II изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 31.-1151/2019 од 01. марта 2019. године, Правилником о III изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 31.-1866/2019 од 03. априла 2019. године, Правилником о IV изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 25.4395/2019 од 09. августа 2019. године, Правилником о V изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 25.4610/2019 од 21. августа 2019. године, Правилником о VI изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 25.5464/2019 од 30. септембра 2019. године и Правилником о VII изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 25.902/2020 од 06. фебруара 2020. године (у даљем тексту: Правилник), изабрани су следећи кандидати:

 • СЛАЂАНА БОРОМИСА, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у хемодијализи на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • МИЛА ПАВОШЕВ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране,

 • НАТАША РИБИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у амбуланти – на пријему на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране,

 • ВЛАДАН МИЈАТОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • САША ШУПУТ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • ЈЕЛЕНА ПУСТИЊАКОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • ЈЕЛЕНА БОЖИН, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • ЈАГОДА РАДАНОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране,

 • МАРИЈА ТОМАШ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране,

 • ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране,

 • МИЛА МАНДИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране,

 • ТАМАРА МАЛБАША, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране,

 • МАРИЈА ЦМИЉАНИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Очном одељењу, Сектор за хируршке гране,

 • АЊА РОНЧЕВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Очном одељењу, Сектор за хируршке гране,

 • СЛАЂАН СТАНКОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију,

 • ПРЕДРАГ ТОДОРОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију,

 • НЕНАД НИКОЛИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију,

 • САВА БАРАЦ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију,

 • ЈОВАНА ЋОПИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • МИЛЕНА ШЕФЕЛ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • МАЈА ТОМИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • БИЉАНА БОГДАН, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • МИЛЕНА РАБРЕНОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у амбуланти у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • РЕНАТА ЛИТВАИ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима – у терапеутском блоку на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • ГОРДАНА ВЕЛИМИРОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство,

 • МИЛИЦА ЂУРИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство,

 • МИЛИЦА ПЕРИЋ, за обављање послова гинеколошко-акушерске сестре/ бабице у породилишту на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство,

 • ДРАГАНА ТОМИЋ, за обављање послова гинеколошко-акушерске сестре/ бабице у породилишту на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство,

 • ТАМАРА КОСАНОВИЋ, за обављање послова лабораторијског техничара у дијагностици у Служби за лабораторијску дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • НИКИЦА ОВАТРЛОВ, за обављање послова лабораторијског техничара у дијагностици у Служби за снабдевање крвљу и крвним продуктима, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • НЕМАЊА ДВОКИЋ, за обављање послова вишег физиотерапеута на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности,

а за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су:

 • НАТАША ДОШЕН, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца,

 • МАРКО ПАВКОВ МЕХАНЏИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране, због повећаног обима посла а на период највише до три (3) месеца,

 • МАЈА ВЕЛЕМИР, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране, због повећаног обима посла а на период до 3 (три) месеца,

 • МИЛАНА БАТИНИЋ, за обављање послова гинеколошко-акушерске сестре/ бабице у породилишту на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због замене запослене која је привремено спречена за рад а до њеног повратка на своје послове,

 • МИЛОШ МРКШИЋ, за обављање послова возача техничког возила у Одсеку возног парка и обезбеђења у Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, због повећаног обима посла а на период највише до 3 (три) месеца,

 • СВЈЕТЛАНА МИШУРА, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због замене запослене која је привремено спречена за рад преко 30 дана, а до њеног повратка на своје послове,

 • ВЕРОНКА ПУДЕЛКА, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – II групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због повећаног обима посла а на период највише до 3 (три) месеца,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

За обављање послова на одређено време наведених под тачком I.15. предметног огласамедицинске сестре/ техничара у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију, није изабран ниједан кандидат јер је истекао период за који је требао да буде заснован радни однос.

II

Изабрани кандидати Владан Мијатовић, Милица Перић, Наташа Дошен, Марко Павков Механџић, Маја Велемир, Милана Батинић, Милош Мркшић и Веронка Пуделка су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидати Владан Мијатовић, Милица Перић, Наташа Дошен, Марко Павков Механџић, Маја Велемир, Милана Батинић, Милош Мркшић и Веронка Пуделка буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима Владаном Мијатовићем, Милицом Перић, Наташом Дошен, Марком Павков Механџићем, Мајом Велемир, Миланом Батинић, Милошем Мркшићем и Веронком Пуделка ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим персоналним досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове имају приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Кандидаткиња Милица Перић се обавезује да најкасније приликом приступања потписивању свог уговора о раду Одсеку за кадровске послове достави на увид оригинал дипломе о стеченом средњем образовању, уверења о положеном стручном испиту за гинеколошку-акушерску сестру и лиценце за обављање послова гинеколошко-акушерске сестре, а у року од осам (8) дана од укидања ванредног стања у Републици Србији и оверене фотокопије ових докумената ради одлагања у персонални досије именоване.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

Брзом интервенцијом угашен пожар на крову зграде интерног одељења

Током преподнева, око 11:30, избио је пожар на крову зграде Интерног одељења Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Брзом интервенцијом свих запослених медицинских радника Одељење је одмах евакуисано. У року од пар минута интервенисала је ватрогасна спасилачка јединица Сомбор, пожар је угашен. Штета је минимална и Одељење наставља несметано да функционише.

Менаџмент Опште болнице Сомбор захваљује се свим запосленима, ватрогасној спасилачкој јединици Сомбор и Министарству унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације Сомбор.

Препоруке Лекарске коморе против COVID-19

НОВЧАНА ПОМОЋ – ЗУ

Поштовани/е,

Обавештавамо Вас да, уколико постоје заинтересовани грађани или правна лица који желе да упуте помоћ здравственим установама, а поводом ситуације настале услед проглашења болести COVID -19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу, здравствена установа може примати помоћ само у роби.

Уплата новчанe помоћи може се извршити само на посебне наменске рачуне (динарски и девизни рачун) које је отворила Покрајинска влада.

Бројеви рачуна на које се може извршити уплата новца су:

– динарски рачун – Помоћ здравственим радницима број: 840-5048741-67.

– девизни рачун – Помоћ здравственим радницима број:840-324771-83.

Инструкција за плаћање за наведени девизни рачун доступна је на интернет страници Покрајинског секретаријата за здравство www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ

Обавештавамо грађане да информације о својим здравственим проблемима могу добити на следеће бројеве телефона: 025/467-700 i 467-800

Бројеви су доступни грађанима сваког дана од 0 до 24h.

Измене огласа за пријем у радни однос број 24.-1662/2020 од 11.03.2020. године

I

Мења се текст огласа број 24.-1662/2020 од 17. марта 2020. године за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом 24 медицинских сестара-техничара, 4 гинеколошко-акушерске сестре, 2 лабораторијских техничара и 1 вишег физиотерапеута, као и за пријем у радни однос на одређено време 4 медицинских сестара-техничара, 1 гинеколошко-акушерске сестре, 1 техничког радника (возача) и 2 помоћних радника (спремачице) тако што се:

 • за радна места наведена под тачкама I.1.-I.15.,  II.1.-II.3., III.1.-III.2. и IV.1. (радна места медицинских сестара-техничара, гинеколошко-акушерских сестара, лабораторијских техничара и вишег физиотерапеута) у делу који се односи на документацију коју је потребно приложити приликом пријављивања на оглас:

–  речи „оверену фотокопију дипломе“ замењују речима „неоверену фотокопију дипломе“

 • речи „оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту“ замењују речима „неоверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту“

– речи „оверену фотокопију лиценце“ замењују речима „неоверену фотокопију лиценце“

 • за радно место наведено под тачком V.1. (радно место возача) у делу који се односи на документацију коју је потребно приложити приликом пријављивања на оглас:

–  речи „оверену фотокопију дипломе“ замењују речима „неоверену фотокопију дипломе“

–  речи „оверену фотокопију возачке дозволе“ замењују речима „неоверену фотокопију возачке дозволе“

 • за радна места наведена под тачкама VI.1.-VI.2. (радна места спремачица) у делу који се односи на документацију коју је потребно приложити приликом пријављивања на оглас:

–  речи „оверену фотокопију сведочанства/ дипломе/ уверења“ замењују речима „неоверену фотокопију сведочанства/ дипломе/ уверења“

 • за сва радна места наведена у Огласу у делу који се односи на документацију коју је потребно приложити приликом пријављивања на Оглас:

–  речи „оверену фотокопију извода из матичне књиге“ замењују речима „неоверену фотокопију извода из матичне књиге“

 • за сва радна места наведена у Огласу у делу који се односи на документацију коју је потребно приложити приликом пријављивања на Оглас са списка документације бришу и није их потребно достављати:
 • уверење Националне службе за запошљавање о кретању на евиденцији лица која траже запослење – не старије од 8 дана од дана расписивања огласа
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење надлежног суда) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа
 • доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице) – не старије од 6 месеци од дана расписивања огласа
 • оверену фотокопију картона имунизације/ вакциналног картона или потврду о вакциналном статусу као доказ о извршеној имунизацији на Хепатитис Б и Морбиле (уколико не постоји доказ о вакцинацији или кандидат није вакцинисан против вируса Морбила, неопходно је да кандидат уради анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и приложи оверену фотокопију резултата анализе)
 • реченица „Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова на које је изабран“ допуњује тако што се на њеном крају додаје текст који гласи: „, као и да достави на увид запосленом у Одсеку за кадровске послове оригинале докумената чије неоверене фотокопије је приложио уз молбу приликом пријављивања на Оглас, а ради утврђивања веродостојности приложених неоверених фотокопија. По укидању ванредног стања кандидати изабрани на Огласу су дужни да у року од 8 (осам) дана Одсеку за кадровске послове Опште болнице донесу оверене фотокопије неоверених докумената које су приложили уз молбу приликом пријављивања на Оглас.“
 • реченица „Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности исти ће бити одбијен, а вршилац дужности директора Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.“ се мења и нова гласи : „Уколико кандидат у остављеном року не достави или не може да достави уверење о здравственој способности, као и оригинале докумената чије неоверене фотокопије је приложио уз молбу приликом пријављивања на Оглас, исти ће бити одбијен, а вршилац дужности директора Опште болнице ће под истим условима одабрати другог кандидата који се пријавио и испуњава услове по Огласу.“

II

У осталом делу текст предметног огласа остаје исти.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ – ДОБИЈАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ПАЦИЈЕНТИМА

Обавештавамо јавност да због тренутне епидемиолошке ситуације – инфекција Корона вирусом у земљи и окружењу, уведена забрана посета пацијентима остаје на снази до даљњег, те да ће од дана 17. марта 2020. године сви грађани моћи да у периоду од 13.00 до 14.00 часова, остављају ствари за пацијенте на следећим портирницама:

 • портирница у улици Симе Матавуља,
 • портирница Одељења за неурологију, Одељења за психијатрију и Одсекa за палијативно збрињавање у улици Матије Гупца,
 • портирница Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију у Бездану, улица Родина бр. 7.

Контакт телефони на које ће грађани добијати сваког дана информације о стању лежећих пацијената, у периоду од 12.00 до 13.00 часова, по одељењима су следећи:

 • Интерно одељење 025/467-790,
 • Одељење за инфективне болести 025/467-746,
 • Одељење за плућне болести 025/467-725,
 • Одељење за хирургију 467-818,
 • Одељење за ортопедску хирургију и трауматологију 025/467-816 и 025/467-817,
 • Одељење за урологију 025/467-888,
 • Одељење за ухо, грло и нос 025/467-874,
 • Очно одељење 025/467-744,
 • Дечије одељење 025/467-834,
 • Одељење за гинекологију и акушерство 025/467-786,
 • Одељење за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију 025/467-800 лок. 510
 • Одељење за неурологију 064/878-39-41,
 • Одељење за психијатрију 025/482-622,
 • Одсек за алкохолизам, наркоманију и гранична стања 025/425-133,
 • Одсек за палијативно збрињавање 064/878-38-66,
 • Одељење за физикалну медицију и рехабилитацију у Бездану 025/810-117.

Контакт телефон Службе за трансфузију крви на који грађани могу добити информације радним данима у периоду од 12.00 до 14.00 часова је 025/467-753

Load more