Google+

Колоноскопије и гастроскопије на Гастроенетеролошком одсеку Интерног одељења

До 16.01.2018. када је испоручен и пуштен у рад нов уређај за видео ендоскопију – ГАСТРОСКОП и до 06.07.2018. године када је испоручен и пуштен у рад нов уређај -КОЛОНОСКОП на Гастроенетеролошком одсеку Интерног одељења Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор листе чекања су биле преко 7 месеци због застареле опреме која је често била у квару и за коју је било немогуће наћи резерве делове.

За оба ова уређаја средства за куповину савремених апарата опредељена су од стране Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине.

Тиме је Општа болница Сомбор добила комплетне уређаје најновије генерације чиме је омогућен адекватан третман пацијената, побољшање услова рада, унапређење дијагностике и превентиве, смањење смртности од колоректалног карцинома и од карцинома горњег дигестивног тракта и побољшање квалитета живота грађана Западно-бачког округа којима је поново омогућен несметан приступ здравственој услузи.

Захваљујући набавци ова два уређаја поново је на Гастроенетеролошком одсеку успостављен несметан рад тако је у 2018. години урађено укупно 1779 гастроскопија и 687 колоноскопија док је тај број у 2019. години био: 1454 гастроскопије и 976 колоноскопија.

Осим редовних, дијагностичких процедура обављају се и превентивни прегледи када се пацијенти упућују директно из Дома здравља на скриниг.

Може се рећи да листе чекања више не постоје ни за једну процедуру. Стварају се тзв лажне листе чекања које су узрок не одазивању пацијената на заказане прегледе. Таквих случајева је у просеку 100 годишње. Такви пацијенти се заказују у следећем термину и по некад померају два до три пута годишње што даје нералну слику стања.

Нови Посебан колективни уговор за здравство

Од данас је у примени Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019) који су закључили Репрезентативни синдикати: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност” и Влада Републике Србије.

Уговор је закључен на период од три године, а учесници колективног уговора код послодавца дужни су да, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог уговора, започну преговоре за закључивање колективног уговора код послодавца.

Јавна набавка мале вредности 50/2019 – Набавка услуга поправке и одржавањe моторних возила

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 50/2019 – Набавка услуга поправке и одржавањe моторних возила
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка 49/2019 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 49/2019 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Хируршке лапароскопске операције

На одељењу Опште хирургије Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор већ годинама се успешно обављају лапароскопске операције. Од јануара месеца 2018. године, новоизабрани менаџмент на челу са в.д. директора др Драганом Растовић и в.д. заменика директора др Дарком Косановић као и ново именованим начелником Одељења за хирургију, др Синишом Зарић, улажу значајан труд на обнављању већ дотрајале опреме као и на перманентном праћењу савремених трендове у развоју лапароскопске хирургије.

Mинистарство здравља Републике Србије, на челу са министром асс. др Златибором Лончаром, покренуло је Национални програм обуке за минимално инвазивну колоректалну хирургију (С-МИЦРАС) која представља златни стандард у овој области а који има за циљ унапређење области колоректалне хирургије у нашој земљи кроз петогодишњи програм едукације за колоректалне хирурге у лапроскопији до нивоа независности у рутинској ресекцији колона.. Овај програм у нашој установи одвија се под менторством доц. др Александра Глуховића са Клинике за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију Клиничког центра Војводине, једног од националних предавача у овом програму. Прву самосталну операцију из области колеракталне хирургије у Општој болници Сомбор извео је Прим. др Божидар Вукмировић.

Тако су током 2018. и 2019. године уведене и почеле са применом три нове здравствене процедуре:

 1. Лапароскопска колоректална хирургија
 2. Лапароскопска апендектомија
 3. Лапароскопска операција препонских кила и кила предњег трбушног зида

Од 15.11.2018. године, кад је Општој болници Сомбор испоручен и пуштен у рад лапароскопски стуб најновије генерације са 4К видео системом, набављен средствима добијеним по конкурсу од Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине, створене су могућности за још квалитетнији рад као и за даљи развој нових здравствених процедура.

Тако је у 2018. години урађено:

 • 17 лапароскопских апендектомија (операција слепог црева);
 • 23 лапароскопске операције у области колоректалне хирургије;
 • 241 лапароскопских холецистектомија (операција жучне кесе).
 • 3 лапароскопске операције препонских кила и кила предњег трбушног зида

Док је у 2019. години урађено:

 • 31 лапароскопска апендектомија (операција слепог црева);
 • 35 лапароскопских операција у области колоректалне хирургије;
 • 230 лапароскопских холецистектомија (операција жучне кесе).
 • 10 лапароскопских операција препонских кила и кила предњег трбушног зида

Осим наведених лапароскопских операција у 2019. години уведена је још једна нова хируршка здравствена технологија: Трансанална хемороидална деартеријализација као најсавременији вид лечења хемороидалне болести и већ ове године урађено је 13 ових операција.

Све ове процедуре су минимално инвазивне оперативне процедуре које обезбеђују минималну трауму пацијента, брз постоперативни опоравак и радну способност, скраћују болничке дане и доводе до „cost benefit“ у лечењу.

За сам почетак 2020. године менаџерски тим и начелник Одељења за хирургију најавили су увођење још две здравствене технологије:

 • “Sentinel node” биопсија (SNB) која се уводи као алтернатива дисекцији аксиле (пазушне јаме) код карцинома дојке што ће у многоме унапредити оперативни третман пацијенткиња оперисаних од карцинома дојке, смањити постоперативне компликације и обезбедити краћи опоравак;
 • V.A.C. (Vacuum Assisted Closure) – Вакум систем за убрзано зарастање рана – једна од најважнијих иновација у третману зарастања рана. V.A.C. терапија побољшава перфузију ткива, доводи до стварања нових капилара, стимулише стварање гранулацијског ткива, смањује едем, знатно смањује број бактерија у рани, одстрањује вишак ексудата па доводи до скупљања ране.

Јавна набавка 52/2019 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 52/2019 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Исплаћена солидарна помоћ запосленима за рођење 16 беба

В.д. директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор др Драган Растовић и менаџмент болнице успели су да обезбеде и издвоје финансијска средства за исплату солидарне помоћи за рођење детета запосленима.

Како је Колективним уговором код Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор прописано да запослени има право на солидарну помоћ у случају рођења детета у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистика, а Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. годину, који је Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор закључила са Републичким фондом за здравствено осигурање Филијала Сомбор, нису предвиђена посебна средстава за ову намену, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор затражила је аутентично тумачења Комисије за праћење примене и давање аутентичних тумачења ПКУ при Министарству здравља, те је исплата извршена у складу са добијеним тумачењем.

Овом приликом још једном честитамо срећним родитељима!

Државна ревизорска институција оценила мере исправљања у Послеревизионом извештају Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор као задовољавајуће

Државна ревизорска институција, највиши орган ревизије јавних средстава у Републици Србији, је у Послеревизионом извештају о мерама исправљања Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор оценила да су мере исправљања које је Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор предузела у току 2018. године и 2019. године задовољавајуће.

Мере исправљања односе се на меру коју субјект ревизије предузима да би отклонио одређену неправилност или нецелисходност у свом пословању или за то да умањи ризик од појављивања одређене неправилности или несврсисходности у свом будућем пословању.

Захваљујемо се свим запосленима који су својим радом и залагањем допринели оваквој оцени и мишљењу ДРИ.

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-7474/2019, расписаном и објављеном дана 11. децембра 2019. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор а који је измењен и допуњен актом број 24.-7474/2019-1 од 11. децембра 2019. године, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику o организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-2025/2018 од 13. априла 2018. године са припадајућим Правилником о I изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 31.582/2019 од 10. јануара 2019. године, Правилником о II изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 31.-1151/2019 од 01. марта 2019. године, Правилником о III изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 31.-1866/2019 од 03. априла 2019. године, Правилником о IV изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 25.4395/2019 од 09. августа 2019. године, Правилником о V изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 25.4610/2019 од 21. августа 2019. године и Правилником о VI изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 25.5464/2019 од 30. септембра 2019. године (у даљем тексту: Правилник), изабрани су следећи кандидати:

 • СУЗАНА РАОНИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за општу интензивну интернистичку терапију на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • ИВАНА БЕЛИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • СНЕЖАНА КРИВОКУЋИН, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • БРАНИМИР ПАВЛОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране,

 • СИМО МАРКОВИЋ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове,

 • ДИНО УРБАНОВСКИ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – III групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове,

а за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су:

 • ТАМАРА МАЛБАША, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за интензивну терапију кардиолошких болесника на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, због повећаног обима посла а на период највише до 3 (три) месеца,

 • ПРЕДРАГ ТОДОРОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка – у интензивној нези на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију, због повећаног обима посла а на период највише до 3 (три) месеца,

 • ХАЈНАЛКА ПРИСЛИНГЕР, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – II групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због замене одсутне запослене, најдуже до њеног повратка са боловања,

 • БИЉАНА БАНДОБРАНСКИ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – II групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због замене одсутне запослене, најдуже до њеног повратка са боловања,

 • СИЛВИА МИХАЈЛОВИЋ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – III групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због замене одсутне запослене, најдуже до њеног повратка са боловања,

 • ТАТЈАНА ПАНИЋ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – III групе у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове, због замене одсутне запослене, најдуже до њеног повратка са боловања,

 • ДАРКО ЈОВИЧИЋ, за обављање послова кувара/ посластичара – кв кувара у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, због повећаног обима посла а на период највише до 3 (три) месеца,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

II

Изабрани кандидати Симо Марковић, Дино Урбановски, Тамара Малбаша, Предраг Тодоровић, Биљана Бандобрански, Силвиа Михајловић и Дарко Јовичић су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидати Симо Марковић, Дино Урбановски, Тамара Малбаша, Предраг Тодоровић, Биљана Бандобрански, Силвиа Михајловић и Дарко Јовичић буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима Симом Марковићем, Дином Урбановским, Тамаром Малбаша, Предрагом Тодоровићем, Биљаном Бандобрански, Силвиом Михајловић и Дарком Јовичићем ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим персоналним досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове имају приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

Превентивни прегледи

У складу са акцијом организовања бесплатних превентивних прегледа, коју је покренуло Министарство здравља Републике Србије, у недељу, дана 22.12.2019. године, у периоду од 08.00 до 16.00 часова, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска 75, организује групу превентивних прегледа коју сачињавају:

 1. КАРДИОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ – ЕКГ И МЕРЕЊЕ КРВНОГ ПРИТИСКА,

 2. ТУМОР МАРКЕРИ – ДВА ТУМОР МАРКЕРА:

CA 15.3 тумор маркер за откривање рака дојке код жена,

– PSA туморски маркер простате.

Сви наведени прегледи обављаће се у просторијама зграде Специјалистичких амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска 75.

НАПОМЕНА:

Прегледе могу обавити сви заинтересовани грађани, као и они грађани који немају регулисано здравствено осигурање.

Load more