Google+

Препорука здравственим установама у АП Војводини у вези са актуелном епидемиолошком ситуацијом новог корона вируса

У прилогу Вам достављамо препоруку здравственим установама у АП Војводини у вези са актуелном епидемиолошком ситуацијом новог корона вируса:

Препорука здравственим установама у АП Војводини у вези са актуелном епидемиолошком ситуацијом новог корона вируса

Срдачно,

Институт за јавно здравље Војводине.

Пелене за новорођенчад у Општој болници Сомбор

25.02.2020. године склопљен је Уговор о донацији између Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор и предузећа АLGROSSO из Београда којом приликом је примљена донација првих 26 пакета дечијих пелена „BABYLINO SENSITIVE PELENE MINI 2“ 3-6 кг.

Предузеће АLGROSSO донираће ће у периоду од 25.02.2020. до 25.11.2020. године укупно 600 паковања „Babylinomini“ 2 ( 3-6 кг).

Све породиље које добију принову у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, у овом периоду, у породилишту наше установе примиће ваучер с којим могу да у објектима ЗУ апотека „ВИПЕРА“ на адресама: Мирна бр. 2, Војвођанска бр. 75, 8. Марта бр. 26 у Сомбору као и на адреси Иве Лоле Рибара бр. 26 у Кљајићеву, преузму једно паковање „Babylinomini“ пелена.

Укупна вредност ове донације износи 137.400,00 динара.

Јавна набавка 62/2019 отворени поступак – Набавка услуга поправке медицинске опреме 2

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 62/2019 отворени поступак – Набавка услуга поправке медицинске опреме 2
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Јавна набавка мале вредности 63/2019 – Набавка услуга сервиса анестезијских апарата, респиратора и гасних технологија 2

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 63/2019 – Набавка услуга сервиса анестезијских апарата, респиратора и гасних технологија 2
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-1068/2020, расписаном и објављеном дана 13. фебруара 2020. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, изабрани су следећи кандидати:

 • ДР БИЉАНА ЛУКИЋ, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности, због повећаног обима посла, а на период до три (3) месеца

 • ТАМАРА КОСАНОВИЋ, за обављање послова лабораторијског техничара у дијагностици у Одсеку за плућне болести, ТБЦ и реуматологију, Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе, Сектор за заједничке медицинске делатности, због повећаног обима посла, а на период до три (3) месеца

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

II

Изабрана кандидаткиња др Биљана Лукић је дужна да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрана кандидаткиња др Биљана Лукић буде испуњавала здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраном кандидаткињом др Биљаном Лукић ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрана кандидаткиња бити лично контактирана од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто друга изабрана кандидаткиња Тамара Косановић у свом персоналном досијеу који се већ води у Одсеку за кадровске послове има приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истом ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрана кандидаткиња бити лично контактирана од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

Јавна набавка 61/2019 отворени поступак – Набавка разних медицинских инструмената и уређаја 2

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 61/2019 отворени поступак – Набавка разних медицинских инструмената и уређаја 2
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

ZDRAVSTVENO UPOZORENJE

Za putnike koji dolaze iz zemalja u kojima ima slučajeva infekcije izazvane novim korona virusom (COVID-19)

Ukoliko ste boravili u području u kojima su aktuelne epidemije COVID-19, ili ste bili u kontaktu sa osobama kod kojih je potvrđena infekcija ili postavljena sumnja na infekciju, ili ste posećivali zdravstvene ustanove u kojima se leče oboleli od COVID-19

Molimo vas da u cilju sprečavanja prenošenja infekcije u Republici Srbiji, ali i u cilju zaštite vašeg zdravlja, preduzmete sledeće mere:

– u narednih 14 dana smanjite kontakte sa drugim osobama u domaćinstvu, na radnom mestu ili na javnim mestima,
– ako osetite simptome infekcije organa za disanje (povišena temperatura, kijavica, kašalj, curenje iz nosa, otežano disanje ili drugo), odmah stavite masku preko usta i nosa, pojačate higijenu ruku (pranje toplom vodom i sapunom), izbegavajte kontakte sa drugim osobama, koristite maramicu kad kijate ili kašljete, i pozovite telefonom epidemiologa instituta ili zavoda za javno zdravlje nadležnog za područje u kome boravite (lista je data na kraju teksta). Od epidemiologa ćete dobiti uputstva o daljem postupku.
Molimo vas da u potpunosti postupate u skladu sa dobijenim uputstvima.

Za bliže informacije možete kontaktirati 064 8945 235 (broj koji je otvorilo Ministarstvo zdravlja), zatim Institut za javno zdravlje  Srbije „Dr Milan Jovanović–Batut“ (ul.Dr Subotića br.5, 11000 Beograd; Tel: 011 2684 566)  ili Zavod za javno zdravlje Sombor,ul. Vojvođanska br. 47,  25000 Sombor, 025/412-888

UPUTSTVO O MERAMA PREVENCIJE I SUZBIJANJA ŠIRENJA NOVOG KORONA VIRUSA (nCoV) U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Јавна набавка 59/2019 отворени поступак – Набавка хируршких конаца 2

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 59/2019 отворени поступак – Набавка хируршких конаца 2
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 24.-506/2020, расписаном и објављеном дана 24. јануара 2020. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику o организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-2025/2018 од 13. априла 2018. године са припадајућим Правилником о I изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 31.582/2019 од 10. јануара 2019. године, Правилником о II изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 31.-1151/2019 од 01. марта 2019. године, Правилником о III изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 31.-1866/2019 од 03. априла 2019. године, Правилником о IV изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 25.4395/2019 од 09. августа 2019. године, Правилником о V изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 25.4610/2019 од 21. августа 2019. године и Правилником о VI изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 25.5464/2019 од 30. септембра 2019. године (у даљем тексту: Правилник), изабрани су следећи кандидати:

 • БИЉАНА ИЂУШКИ, за обављање послова психолога у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност – Одсека превентивне делатности на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију,

 • МАРИЈА ЈЕЛАЧА, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране,

 • ЕМИНА ФИРАЊ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 на Одељењу за неурологију, Сектор за интернистичке гране,

 • ЗОРИЦА БАКИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • ТИЈАНА РАДАНОВ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • ИЛОНА ГУЖВАЊ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ухо, грло и нос, Сектор за хируршке гране,

 • АЛЕКСАНДАР ОСТРОГОНАЦ, за обављање послова физиотерапеутског техничара на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • МОНИКА МОЛНАР, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – III групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове,

 • ВЕСНА РИБАР, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима – III групе у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за техничке и друге послове,

а за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су:

 • ДР НЕМАЊА ТИНТОР, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности, због замене одсутне запослене, а најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,

 • ДР ЈЕЛЕНА ЕРОР, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности, због замене одсутне запослене, а најдуже до њеног повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,

 • АМЕЛА ЧИРЈАК, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за интензивну терапију кардиолошких болесника на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, због повећаног обима посла а на период до 3 (три) месеца,

 • ЗОРАНА ДОТЛИЋ ЈОКИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за интензивну терапију кардиолошких болесника на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, због повећаног обима посла а на период до 3 (три) месеца,

 • МИЛАНА КЕСЕИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на интензивној нези нивоа 2 – Одсека за интензивну терапију кардиолошких болесника на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране, због повећаног обима посла а на период до 3 (три) месеца,

 • ЈЕЛЕНА БОЖИН, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у операционој сали на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране, због повећаног обима посла а на период до 3 (три) месеца,

 • ДРАГАНА ТОМИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у гинекологији и акушерству на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство, због повећаног обима посла а на период до 3 (три) месеца,

 • МИЛАН ШУКАРА, за обављање послова техничара инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме – аутоматичара-климатизера у Одсеку за електротехничко одржавање при Одељењу за техничке послове , Служба за техничке и друге послове, због замене запосленог који је привремено спречен за рад а најдуже до његовог повратка са боловања,

 • НИКОЛА МИЛЕТИЋ, за обављање послова магационера/ економа техничке робе и потрошног материјала у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, због повећаног обима посла а на период до 3 (три) месеца,

 • МИЛЕ КЕСИЋ, за обављање послова возача санитетског возила у болничким установама – хитан транспорт у Одсеку возног парка и обезбеђења при Одељењу за техничке послове, Служба за техничке и друге послове, због повећаног обима посла а на период до 3 (три) месеца,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

II

Изабрани кандидати др Немања Тинтор, др Јелена Ерор, Биљана Иђушки, Марија Јелача, Амела Чирјак, Зорана Дотлић Јокић, Милана Кесеић, Јелена Божин, Драгана Томић, Милан Шукара и Миле Кесић су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/ Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидати др Немања Тинтор, др Јелена Ерор, Биљана Иђушки, Марија Јелача, Амела Чирјак, Зорана Дотлић Јокић, Милана Кесеић, Јелена Божин, Драгана Томић, Милан Шукара и Миле Кесић буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима др Немањом Тинтор, др Јеленом Ерор, Биљаном Иђушки, Маријом Јелача, Амелом Чирјак, Зораном Дотлић Јокић, Миланом Кесеић, Јеленом Божин, Драганом Томић, Миланом Шукара и Милетом Кесићем ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим персоналним досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове имају приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

Јавна набавка мале вредности 58/2019 – Набавка болничке постељине

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 58/2019 – Набавка болничке постељине
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Load more