Google+

окт 04 2017

Квалитет рада за 2016. годину

Завод за јавно здравље Сомбор објавио је резултате испитивања квалитета рада здравствених установа за 2016. годину, задовољства корисника здравствене заштите и задовољства запослених. Извештаје можете погледати у одељку: Квалитет рада у болници.

сеп 15 2017

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

По огласу број 29.-4202/2017 и исправци истог број 29.-4202/2017-2, расписаном и објављеном дана 05. септембра 2017. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр.28.-358/2016 од 26. јануара 2016. године, Правилнику о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-3127/2016 од 07. јула 2016. године и Правилнику о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-3167/2017 од 21. јуна 2017. године, изабрани су следећи кандидати:

  • ЖЕЉКО ЈОВЕТИЋ, за обављање послова радника на одржавању круга на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медицинске делатности,
  • СЛАЂАНА ВУКЕЛИЋ, за обављање послова праље у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
  • МИРЈАНА ВРАНИЋ, за обављање послова праље у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за техничке послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
  • МИЛЕНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, за обављање послова 33.3. радника на одржавању хигијене у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,
  • МИЛЕНА ВУЈАСИНОВИЋ, за обављање послова 33.3. радника на одржавању хигијене у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор са напред наведеним његовим изменама и допунама.

Радни однос са изабраним кандидатима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора в.д. директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

сеп 15 2017

Јавна набавка 32/2017 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 32/2017 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

сеп 15 2017

Јавна набавка 20/2017 отворени поступак – Набавка посуда за одлагање медицинског отпада

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 20/2017 отворени поступак – Набавка посуда за одлагање медицинског отпада.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

сеп 12 2017

Бесплатни прегледи

У складу са дописом Министарства здравља РС број 500-01-797/2017-16 од 04.09.2017.г. обавештавамо грађанство да је Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор организовала дана 17.09.2017. године у периоду од 08.00 до 16.00 часова бесплатне прегледе за грађане и то: мерење крвног притиска, мерење нивоа шећера у крви и ЕКГ у просторијама Специјалистичке ендокринолошке амбуланте (Дијабетички диспанзер) улаз из улице Солунских бораца.
Прегледи се унапред не заказују. Пацијенти који немају регулисану здравствену књижицу биће такође прегледани.

сеп 11 2017

Јавна набавка 33/2017 отворени поступак – Набавка материјала за CRRT дијализу

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 33/2017 отворени поступак – Набавка материјала за CRRT дијализу.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

сеп 05 2017

Исправка огласа за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за пет лица са нижом стручном спремом

На огласној табли можете преузети документ: Исправка огласа за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за пет лица са нижом стручном спремом.

Текст исправке:

Исправља се текст огласа за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом пет лица са нижом стручном спремом бр. 29.-4202/2017 од 30. августа 2017. године тако што се у тачки I.2. реч „неурологију“ замењује речима „техничке послове“.

авг 31 2017

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време време са пуним радним временом за пет лица са нижом стручном спремом.

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за пријем у радни однос на неодређено време  време са пуним радним временом за пет лица са нижом стручном спремом.
Траже се:
Радник на одржавању круга на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију болести, Сектор за заједничке медицинске делатности – 1 извршилац
-Праља у Одсеку кухиње, вешераја и магацинских простора при Одељењу за неурологију, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 2 извршиоца
Радник на одржавању хигијене  у Одсеку за одржавање хигијене при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – 2 извршиоца
Оглас је активан у периоду 31.08.2017. – 07.09.2017.

авг 23 2017

Јавна набавка 24/2017 отворени поступак – Набавка материјала за одржавање хигијене

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 24/2017 отворени поступак – Набавка материјала за одржавање хигијене.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

авг 18 2017

Јавна набавка 30/2017 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 30/2017 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Старије објаве «

» Новије објаве