Google+

нов 10 2017

Оглас за пријему радни однос

Објављен је оглас за:

  • За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом:
  1. ДИПЛОМИРАНОГ ПСИХОЛОГА ОДСЕКА ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију – 1 ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику,

  2. ВИШЕГ ФИЗИОТЕРАПЕУТА на Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију, Сектор за заједничке медиинске делатности – 2 ИЗВРШИОЦА, на упражњена радна места по Правилнику

нов 03 2017

Јавна набавка 41/2017 отворени поступак – Набавка хируршког конца

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 41/2017 отворени поступак – Набавка хируршког конца.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

окт 31 2017

Јавна набавка 36/2017 отворени поступак – Набавка – Штампани папирни здравствени картони, обрасци и други штампани материјал

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 36/2017 отворени поступак – Набавка – Штампани папирни здравствени картони, обрасци и други штампани материјал.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

окт 30 2017

Обавештење о ступању на снагу Правилника о организацији и систематизацији послова

Дана 28. октобра 2017. године ступио је на снагу Правилник о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29-4735/2017 од 27. септембара 2017. године.

Увид у текст Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29-4735/2017 од 27. септембара 2017. године, може се извршити путем следећег линка: Нормативни акти/Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

окт 27 2017

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

По огласу број 29.-4966/2017, расписаном и објављеном дана 10. октобра 2017. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр.28.-358/2016 од 26. јануара 2016. године, Правилнику о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-3127/2016 од 07. јула 2016. године и Правилнику о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-3167/2017 од 21. јуна 2017. године, изабрани су следећи кандидати:

  • ЂУРИЦА РАДИН, за обављање послова медицинске сестре у интензивној нези на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,
  • ДАЈАНА ОПАЧИЋ, за обављање послова медицинске сестре на одељењу на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,
  • САРА МИРИЋ, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за инфективне болести, Сектор за интернистичке гране,
  • ЗВЕЗДАНА ГРОЗДАНОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,
  • ГОРАН МИЛОСАВЉЕВИЋ, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране,
  • НОВАК СТЕВАНИЋ, за обављање послова медицинске сестре одељења на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор са напред наведеним његовим изменама и допунама.

Радни однос са изабраним кандидатима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора в.д. директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

окт 20 2017

Обавештење о датој сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, је дана 20. октобра 2017. године исходовала Сагласност бр. 110-0-424/2017-02, дату од стране Министарства здравља Републике Србије на текст Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, бр. 29-4735/2017 од 27. септембара 2017. године.

С тим у вези, предметни Правилник је дана 20. октобра 2017. године истакнут на оглосну таблу Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, где се може извршити увид у исти.

Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29-4735/2017 од 27. септембар 2017. године, ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана истицања на огласну таблу.

окт 20 2017

Јавна набавка 38/2017 отворени поступак – Набавка горива

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 38/2017 отворени поступак – Набавка горива.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

окт 18 2017

Јавна набавка 37/2017 отворени поступак – Набавка – Услуга поправке и одржавањe моторних возила

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 37/2017 отворени поступак – Набавка – Услуга поправке и одржавањe моторних возила.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

окт 16 2017

Јавна набавка 29/2017 отворени поступак – Набавка – Електроматеријал и остало

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 29/2017 отворени поступак – Набавка – Електроматеријал и остало.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

окт 16 2017

Потписан уговор о суфинансирању трошкова за адаптацију сале за ангиографију

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, као здравствена установа секундарног типа предузела је низ мера и активности, како кроз набавку савремене медицинске опреме, тако и кроз увођење нових метода лечења, којим би се побољшао квалитет пружених здравствених услуга.

Саставни део наведеног процес који се тренутно одвија у овој здравственој установи чини и увођење нове методе лечења из области интервентне кардиологије.

Са тим у вези, а полазећи од узајамног опредељења и активности градоначелнице и Града Сомбор са једне стране и Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор са друге стране, ка унапређењу квалитета пружених здравствених услуга становништву на територији локалне самоуправе, које би за свој крајњи резултат имале повећање могућности повољног исхода лечења, те смањивање ризика и других нежељених последица по здравље пацијената оболелих од кардиоваскуларних болести, а које болести се сматрају водећим узрочником смртности у Републици Србији, Град Сомбор и Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, су дана 03. октобра 2017. године, закључиле Уговор о суфинансирању трошкова за адаптацију сале за ангиографију у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор.

Предметним Уговором, који су потписали Душанка Голубовић, градоначелница Града Сомбор и др Милан Грба, вршилац дужности директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, опредељена су средства из буџета Града Сомбор за адаптацију сале за ангиографију у укупном износу од 3.200.000,00 динара.

Load more