Google+

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I

По огласу број 29.-2370/2018, расписаном и објављеном дана 04. маја 2018. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 292025/2018 од 13. априла 2018. године (у даљем тексту: Правилник), који је измењен актом број 29.-2370/20181 од 09. маја 2018. године тако што је делимично поништен у делу који се односи на потребу пријема једног струковног санитарно-еколошког инжењера, дипломираног санитарног инжењера или вишег санитарног техничара, изабрани су следећи кандидати:

 • ДР БРАНКА ГЛУМАЦ, за обављање послова доктора медицине на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • ДР ИРИНА МАРЈАНОВИЋ, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране,

 • ДР СОЊА ВИГЊЕВИЋ, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране,

 • ДР ЈОВАН РАДОЈЕВИЋ, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране,

 • ДР МИЛАН ПРИЦА, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију,

 • ДР ИГОР ГРУБОР, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • ДР ИВАНА НОВАКОВИЋ, за обављање послова доктора медицине у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • ДАРКО ПОПОВИЋ, за обављање послова дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове у Одсеку рачуноводства при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

 • ГОРАН ВУЈИЋ, за обављање послова програмераинжењера – администратора у Одсеку информационих технологија при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

 • МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у хемодијализи на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • ИСИДОРА ДОЈИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • МИЛИЦА ИЛИШЕВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • АНДРИЈАНА НЕДЕЉКОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране,

 • ТИЈАНА ПЕТРОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • ТАМАРА ДОЗЕТ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • МИЛИЦА ГОРЈАНАЦ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • ТАМАРА ЧУЉАК, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гране,

 • НЕВЕНА СТРИЧЕВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ухо, грло и нос, Сектор за хируршке гране,

 • ЈЕЛЕНА МИЛИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ухо, грло и нос, Сектор за хируршке гране,

 • СТЕФАНА КРЕСИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара у ургентним службама и реанимацији на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • СУЗАНА ИВИЧИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Дечијем одељењу, Служба за педијатрију,

 • МИРЈАНА МОМЧИЛОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Дечијем одељењу, Служба за педијатрију,

 • МИЛИЦА МЕДИЋ, за обављање послова гинеколошко-акушерске сестре/ бабице у породилишту на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерство,

 • ВЕРА ТРИВУНОВИЋ, за обављање послова лабораторијског техничара у дијагностици у Служби за лабораторијску дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • МАЈА ВАГИЋ, за обављање послова лабораторијског техничара у дијагностици у Служби за снабдевање крвљу и крвним продуктима, Сектор за заједничке медицинске делатности,

 • ВЕРА НИКОЛАЈЕВ, за обављање послова референта за правне, кадровске и администативне послове у Одсеку за административне послове при Одељењу за правне, кадровске и административне послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

 • БРАНКА ЦВЈЕТИЋАНИН, за обављање послова референта за финансијско-рачуноводствене послове – књиговође материјалног књиговодства у Одсеку рачуноводства при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

 • ВЕСНА ЗЕЈАК, за обављање послова ликвидатора у Одсеку финансијске оперативе при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

 • СЛОБОДАН СТАНИЋ, за обављање послова спремача/ спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – III групе у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

 • МИРЈАНА ПЕЋАНАЦ, за обављање послова помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима – носача болесника у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала при

Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове,

као кандидати који у потпуности испуњавају услове предвиђене огласом и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

II

Изабрани кандидати др Милан Прица, Дарко Поповић, Горан Вујић, Вера Николајев и Мирјана Пећанац су дужни да у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs) Одсеку за кадровске послове доставе лекарско уверење о здравственој способности за обављање напред наведених послова издато од стране органа надлежног за медицину рада (Службе/Института за медицину рада/ Завода за здравствену заштиту радника).

Уколико изабрани кандидати др Милан Прица, Дарко Поповић, Горан Вујић, Вера Николајев и Мирјана Пећанац буду испуњавали здравствене услове потребне за обављање напред наведених послова, са изабраним кандидатима др Миланом Прица, Дарком Поповићем, Гораном Вујићем, Вером Николајев односно Мирјаном Пећанац ће се засновати радни однос закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

Пошто остали изабрани кандидати у својим досијеима који се већ воде у Одсеку за кадровске послове имају приложен важећи доказ о испуњености здравствених услова за обављање напред наведених послова, радни однос са истима ће се засновати закључењем уговора о раду, у вези чега ће изабрани кандидати бити лично контактирани од стране Одсека за кадровске послове.

III

Кандидати који су се јавили на оглас имају право увида у огласни материјал у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове одлуке на интернет презентацији Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор (www.bolnicasombor.org.rs), те, уколико су незадовољни овом одлуком, у истом року имају право приговора вршиоцу дужности директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор.

IV

Ову одлуку објавити на интернет презентацији и огласној табли Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор, те копије исте доставити организационим јединицама за које се врши пријем кандидата у радни однос по предметном огласу.

Текст одлуке можете преузети у одељку Радни односи.

Јавна набавка 16/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала – Остали уградни материјал у ортопедији

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 16/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала – Остали уградни материјал у ортопедији
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 15/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала – Имплантати у ортопедији

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 15/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала – Имплантати у ортопедији
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Светски дан хипертензије 17.05.2018. године

Повишен крвни притисак се убраја у једно од најчешћих обољења у одраслих. У Србији више од 50% популације преко 65 година има повишен крвни притисак. Око 1/3 пацијената не користи редовно терапију.

Обољење је мулти факторско, најчешће је без карактеристичних симптома и знакова обољења, а оставља бројне последице на виталним органима – крвним судовима, срцу, мозгу и бубрезима. Најтеже компликације су срчани удар, срчана слабост, мождани удар и бубрежна слабост.

Постављање дијагнозе је једноставно – мерење крвног притиска на надлактици леве или десне руке у седећем положају, након петнаестак минута мировања. Нормалне вредности крвног притиска за одрасле особе су до 140/90 милиметара живиног стуба. Дозвољена је разлика до 10 mmHG на левој и десној руци. На основу једног мерења се не може поставити дијагноза хипертензије – потребно је бар пет пута у различито време мерити повишен крвни притисак.
Крвни притисак има дневне осцилације – највиши је ујутру и у току поподнева тако да се варијације у оквиру нормалних вредности толеришу.

Лечење повишеног крвног притиска почиње променом начина исхране и физичке активности – ограничен унос соли, умерена физичка активност, престанак пушења, алкохол у минималним количинама, редукција телесне тежине. Уколико ове мере не доведу до регулације крвног притиска потребно је применити лекове. Данас располажемо са великим бројем добрих лекова за крвни притисак – избор и доза лека су индивидуални. Лечење захтева стрпљење пацијента и лекара уз могућност варирања крвног притиска и промену терапије.

Контрола крвног притиска, редовна терапија могу да спрече значајна обољења срца, мозга, крвних судова и бубрега и тиме побољшају квалитет и дужину живота.

Др Невенка Борковић-Радуновић

Превентивни прегледи 20.05.2018. године

У складу са акцијом бесплатних превентивних прегледа коју је покренуло Министарство здравља Републике Србије Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор дана 20.05.2018. године у периоду од 08.00 до 16.00 часова организује следеће прегледе:

 1. Кардиолошки преглед, ЕКГ, крвни притисак и пулс;

 2. Прегледи младежа – дермоскопија;

 3. Лабораторијске анализе холестерола и триглицерида

Наведени прегледи обављаће се у згради Специјалистичких амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска 75.

Прегледе могу обавити сви заинтересовани грађани, дакле и они грађани који немају регулисано здравствено осигурање.

НАПОМЕНА:

Сви пацијенти који желе да обаве лабораторијске анализе холестерола и триглицерида НЕ ТРЕБА да уносе храну 12 сати пре прегледа.

Јавна набавка 14/2018 отворени поступак – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 14/2018 отворени поступак – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Измена Огласа за пријем у радни однос

На основу Одлуке о измени Одлуке о расписивању огласа број 29.-2369/2018-1 од 09. маја 2018. године коју је донео вршилац дужности директора Опште болнице „др Радивој Симоновић“ Сомбор врши се

ИЗМЕНА ОГЛАСА

БР. 29.-2370/2018 од 04.05.2018. године

I

ПОНИШТАВА се у целости глава III огласа за пријем у радни однос број 29.-2370/2018 од 04. маја 2018. године објављеног на Огласној табли Националне службе за запошљавање дана 04. маја 2018. године, web-сајту Установе дана 04. маја 2018. године и web-сајту Министарства здравља дана 08. маја 2018. године, а којим је оглашена потреба пријема на неодређено време са пуним радним временом седморо доктора медицине; једног административног радника са високом стручном спремом; једног струковног санитарно-еколошког инжењера, дипломираног санитарног инжењера или вишег санитарног техничара; једног административног радника са вишом стручном спремом; једанаест медицинских сестара-техничара; две медицинске сестре-техничара или педијатријске сестре-техничара; једне гинеколошко-акушерске сестре-техничара; двоје лабораторијских техничара, троје административних радника са средњом стручном спремом и двоје помоћних радника са нижом стручном спремом.

Тачка III Огласа која се поништава односи се на оглашену потребу пријема једног струковног санитарно-еколошког инжењера, дипломираног санитарног инжењера или вишег санитарног техничара.

II

У осталом делу текст предметног огласа остаје исти.

Мере поступања у случају убода крпеља

ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство здравља Републике Србије обавештава грађане да је уједе крпеља могуће санирати у најближој установи примарне здравствене заштите, односно, дому здравља. У случају одређених компликација надлежне су одговарајуће установе терцијарног нивоа (Клиника за инфективне и тропске болести, Клиника за дерматовенерологију…).

Министарство здравља је у сарадњи са Секретаријатом за здравство Града Београда покренуло дисциплинске мере против одговорних за неадекватно пружање помоћи у протеклом периоду. Истовремено, свим установама примарне здравствене заштите и одговарајућим установама вишег ранга је поновљен допис са Мерама о поступању у случају убода крпеља и са јасним инструкцијама да нико, ко се јави са уједом крпеља, не сме бити враћен.

Бројеви Министарства здравља 011-3616596 и 064-8811375 доступни су грађанима да пријаве установу и лекара који им, евентуално, није пружио адекватну помоћ у вези са уједом крпеља.

Мере поступања у случају убода крпеља

Мере за грађанство

 • избегавање боравка у високој трави на неуређеним површинама
 • коришћење репелената
 • коришћење одеће са дугим ногавицама и рукавима
 • темељни преглед целе површине тела, а посебно топлих и влажних места са танком кожом након сваког боравка у природи (посебно деце)

Након што се примети присуство крпеља у кожи потребно га је стручно и безбедно уклонити (извадити) из коже.

Ово треба урадити што пре пошто, иако вероватноћа преноса инфекције није велика, она расте са повећањем дужине боравка крпеља у кожи.

Крпеље би требало уклањати у здравственој установи (примарна здравствена заштита)

Мере у здравственој установи

 • уклонити стерилно крпеља са коже
 • сам крпељ, као и подручје око њега се пре уклањања не чисте и нарочито не премазују алкохолом, етром, уљима, сапуницом и другим средствима
 • здравствени радник након прања руку навлачи рукавице за једнократну употребу
 • узима стерилну пинцету
 • хвата крпеља сто је могуће ближе површини коже за главу
 • равномерним и лаганим повлачењем уклања се крпељ (окретање, закретање или цимање крпеља у било коју страну само повећава ризик откидања и останка дела рилице или главе у телу озлеђеног)
 • након уклањања крпеља место се чисти раствором алкохола
 • могуће је крпеља однети на микробиолошки преглед – раде поједине ветеринарске установе и неки приватници
 • објаснити пацијенту да се у даљем току не дају лекови (посебно не антибиотици у кратком трајању 3-7 дана како се често саветује)
 • потребно је посматрати место убода те ако се у периоду од 5-30 дана јави округло печатасто црвенило промера преко 5 цм, тада је потребно да се пацијент јави надлежном инфектологу ради одређивања терапије
 • у случају да након месец дана нема промена на кожи, може се урадити серолошко тестирање ЕЛИСА тестом на ИгМ и ИгГ антитела
 • у случају позитивног налаза (ИгМ) може се дати терапија доксициклин 2×100 мг за одрасле, или амоксицилин за децу у трајању од 21 дан или се пацијент може упутити инфектологу

Уклањање крпеља треба да се обавља на нивоу примарне здравствене заштите, као и иницијално праћење пацијената. Тек у случају појаве симптоматологије или потребе консултације пацијента треба упућивати на виши ниво здравствене заштите.

Посебно је потребно обезбедити рад службе током ноћи, нерадним данима, викендима и празницима, пошто је тада инциденца јављања пацијената који су убодени већа. (повратак из природе, излети због нерадних дана…)

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је:

О Г Л А С

I

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом СЕДМОРО (7) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова:

 1. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гране – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

 2. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране – ДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, на упражњена радна места по Правилнику, односно

 3. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за урологију, Сектор за хируршке гране – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

 4. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за психијатрију, Служба за психијатрију – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

 5. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

 6. ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ у Служби за радиолошку дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатности – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

II

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) АДМИНИСТРАТИВНОГ РАДНИКА СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – за обављање послова:

 1. ДИПЛОМИРАНОГ ЕКОНОМИСТЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ у Одсеку рачуноводства при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке пословеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

III

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) СТРУКОВНОГ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКОГ ИНЖЕЊЕРА, ДИПЛОМИРАНОГ САНИТАРНОГ ИНЖЕЊЕРА или ВИШЕГ САНИТАРНОГ ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. ВИШЕГ САНИТАРНОГ ТЕХНИЧАРА/ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКОГ ИНЖЕЊЕРА у Одсеку за заштиту животне средине при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

IV

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) АДМИНИСТРАТИВНОГ РАДНИКА СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова:

 1. ПРОГРАМЕРАИНЖЕЊЕРА – АДМИНИСТРАТОРА у Одсеку информационих технологија при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке пословеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

V

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДАНАЕСТ (11) МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА У ХЕМОДИЈАЛИЗИ на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гранеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

 2. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Интерном одељењу, Сектор за интернистичке гранеТРОЈЕ (3) ИЗВРШИЛАЦА, на упражњена радна места по Правилнику, односно

 3. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Одељењу за хирургију, Сектор за хируршке гранеЧЕТВОРО (4) ИЗВРШИЛАЦА, на упражњена радна места по Правилнику, односно

 4. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Одељењу за ухо, грло и нос, Сектор за хируршке гранеДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, на упражњена радна места по Правилнику, односно

 5. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА У УРГЕНТНИМ СЛУЖБАМА И РЕАНИМАЦИЈИ на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Сектор за заједничке медицинске делатностиЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

VI

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВЕ (2) МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА или ПЕДИЈАТРИЈСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Дечијем одељењу, Служба за педијатријуДВОЈЕ (2) ИЗВРШИЛАЦА, на упражњена радна места по Правилнику.

VII

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНЕ (1) ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ СЕСТРЕ за обављање послова:

 1. ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ СЕСТРЕ/ БАБИЦЕ У ПОРОДИЛИШТУ на Одељењу за гинекологију и акушерство, Служба за гинекологију и акушерствоЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

VIII

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВОЈЕ (2) ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ТЕХНИЧАРА за обављање послова:

 1. ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА У ДИЈАГНОСТИЦИ у Служби за лабораторијску дијагностику, Сектор за заједничке медицинске делатностиЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

 2. ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА У ДИЈАГНОСТИЦИ у Служби за снабдевање крвљу и крвним продуктима, Сектор за заједничке медицинске делатностиЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

IX

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ТРОЈЕ (3) АДМИНИСТРАТИВНИХ РАДНИКА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ за обављање послова:

  1. РЕФЕРЕНТА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТАТИВНЕ ПОСЛОВЕ у Одсеку за административне послове при Одељењу за правне, кадровске и административне послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке пословеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

  2. РЕФЕРЕНТА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ – КЊИГОВОЂЕ МАТЕРИЈАЛНОГ КЊИГОВОДСТВА у Одсеку рачуноводства при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке пословеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

  3. ЛИКВИДАТОРА у Одсеку финансијске оперативе при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне, економско-финансијске и техничке пословеЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.

X

За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВОЈЕ (2) ПОМОЋНИХ РАДНИКА СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова:

1. СПРЕМАЧА/ СПРЕМАЧИЦЕ ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ – III ГРУПЕ у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно

2. ПОМОЋНОГ РАДНИКА НА НЕЗИ БОЛЕСНИКА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА – НОСАЧА БОЛЕСНИКА у Одсеку за одржавање хигијене операционих сала при Одељењу за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине, Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику.


Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.
Оглас је активан у периоду 05.05.2018. – 12.05.2018.

Вршилац дужности директора
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
др Драган Растовић

Јавна набавка 13/2018 отворени поступак – Набавка мазута

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 13/2018 отворени поступак – Набавка мазута
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Load more