Google+

Финансијски показатељи и листе чекања

Финансијски план за 2017. годину

Одлука 2 – I измене финансијског плана за 2017. годину (21.04.2017)

Финансијски извештај

Завршни рачун 2015

Финансијски план за 2016. годину

Одлука 2 са VII седнице Управног одбора од 26.01.2015.

Одлука 5 са VIII седнице Управног одбора од 02.03.2015.

Одлука 8 са VIII седнице Управног одбора од 02.03.2015.

Одлука о усвајању I измене финансијског плана за 2016. годину

Одлука о усвајању II измене финансијског плана за 2016. годину

Одлука о усвајању III измене финансијског плана за 2016. годину

Листа чекања: ЦТ дијагностика ендокранијума

Листа чекања: Уградња ендопротеза кука – Бесцементна протеза

Листа чекања: Уградња ендопротеза кука – Цементна протеза

Листа чекања: Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива – Меко сочиво

Листа чекања: Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива – Ригидно сочиво

Извештај о финансијском пословању Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2016. годину