Google+

Историјат

Историјат болнице

Историјат Сомбора

Историја болнице

Прва болница у Сомбору саграђена је, усељена и отпочела са радом 1880. године. То је зграда на Апатинском путу. Након Првог светског рата почело се размишљати о градњи нове веће болнице. Прилика за то указала се 1923. године. Тада је почела градња двоспратнице, на крају данашње Војвођанске улице, тада Бајске улице, по пројекту архитекте професора …

Историја Сомбора

Настајући у 12. веку, под данашњим именом га први пут бележе Турци (1541-1687), у својим дефтерима, две године по доласку. Они ће га касније уздићи у значајно нахијско и пашино седиште, раскршће бројних караванских путева, са мноштвом занатских и трговинских радњи, школа и медреса. Аустријска царевина (1687-1918) га подиже у ранг слободних и краљевских градова …

О нама

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ из Сомбора је регионална здравствена установа која пружа здравствену заштиту становништву Западнобачког управног округа (општине Сомбор, Апатин, Оџаци и Кула). Број становника који гравитира Општој болници у Сомбору износи око 187.500. Од 01. јула 2009. године Општа болница фигурира као самостални правни субјекат, пошто је дошло до раздвајања од Дома …