Google+

Штампај ово Страна

Заштита права пацијената

Саветник за заштиту права пацијената

Заштитник права осигураних лица

 Документа

Заштитник права осигураних лица

Пацијенти који су осигурани код Републичког фонда за здравствено осигурање могу се, у циљу лакшег остваривања својих права из здравственог осигурања, обратити заштитнику права осигураних лица као службенику Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијала за западнобачки округ у просторијама Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. Дужности заштитника осигураника су да лицима осигураним код Републичког …

Погледај страну »

Саветник за заштиту права пацијената

У складу са Законом о правима пацијената, који је ступио на снагу дана 30. маја 2013. године, јединице локалне самоуправе (општине и градови) добиле су нову надлежност – да од дана 1. децембра 2013. године организују и обезбеде заштиту права пацијената, одређивањем дипломираног правника који ће обављати послове саветника за заштиту права пацијената и образовањем …

Погледај страну »