Google+

Заштита права пацијената

Саветник за заштиту права пацијената

Заштитник права осигураних лица

 Документа

Заштитник права осигураних лица

Пацијенти који су осигурани код Републичког фонда за здравствено осигурање могу се, у циљу лакшег остваривања својих права из здравственог осигурања, обратити заштитнику права осигураних лица као службенику Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијала за западнобачки округ у просторијама Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. Дужности заштитника осигураника су да лицима осигураним код Републичког …

Саветник за заштиту права пацијената

У складу са Законом о правима пацијената, који је ступио на снагу дана 30. маја 2013. године, јединице локалне самоуправе (општине и градови) добиле су нову надлежност – да од дана 1. децембра 2013. године организују и обезбеде заштиту права пацијената, одређивањем дипломираног правника који ће обављати послове саветника за заштиту права пацијената и образовањем …