Google+

Нова опрема за уролошку ендоскопију

Одељењу за урологију Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор испоручена комплетна нова опрема за уролошку ендоскопију, произвођача „Olympus“, која подразумева:

  1. Уретротом
  2. Ултразвучни литотриптор
  3. Уретероскоп
  4. Сукциону пумпу
  5. Монополарни ресектоскоп
  6. Цистоскоп
  7. Видео систем са LED извором светла и главом камере високе резолуције

Средства за куповину нове опреме опредељена су од стране Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине по Решењу о додели средстава по Јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2019. години.

Колико је значајна ова набавка говоре подаци да је сва опрема на Одељењу за урологију стара од 25 до 35 година, увелико дотрајала. Уједно рад на старим уређајима који су у веома лошем стању смањује могућност примене најсавременијих метода лечења у урологији. Дневно се на Одељењу уради 1-2 уретрореноскопије и око 3-5 ресекције и недељно мин 10 цистоскопија, у 2018. укупно 861 дијагностичких процедура и 216 оперативних.

Набавком нове опреме за уролошку ендоскопију омогућен је неометан, континуиран рад, примена савремених метода за ресекције, цистоскопије и уретрореноскопије Одељења за урологију, примена адекватне дијагностичке методе, савремене технике уролошке хирургије као и висок квалитет здравствене услуге уз унапређења доступности и приступачности здравствене заштите становника Западно-бачког округа.