Google+

Пуштен у рад ЕКГ апарат произвођача Schiller на одељењу хирургије

Дана 28.06.2019. на одељењу хирургије Опште болнице инсталиран је и пуштен у рад ЕКГ апарат произвођача Schiller, 2/3 обезбеђен из средстава донације фирми „Натура“ д.о.о. из Суботице и „Фармапром“ д.о.о. из Београда, а 1/3 из средстава Опште болнице.