Google+

Потписан уговор за израду пројектно техничке документације за изградњу новог објекта у склопу Опште болнице Сомбор

Јуче је у просторијама Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор потписан уговор за израду комплетне пројектно-техничке документације за изградњу новог објекта у склопу Опште болнице Сомбор што представља почетак реализације прве фазе, од укупно три, које су предвиђене за изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката у склопу комплекса Опште болнице Сомбор на Војвођанској 75.

Уговор је потписан са групом понуђача:

  1. „Центар за енергетску ефикасност и одрживи развој“ д.о.о. из Београда и
  2. „Машинопројект КОПРИНГ“ а.д. из Београда.

Уговорена цена израде пројектно-техничке документације износи 21.444.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су од стране Покрајинског секретаријата за здравство, Града Сомбора и Општина Оџаци, Кула и Апатин.

Рок испоруке пројектно-техничке документације је 180 календарских дана (6 месеци) од дана потписивања уговора.