Google+

Испоручен батеријски, моторни систем за сечење и бушење костију

У петак у 10 часова на основу Уговора број 26-3220 од 06. јуна 2019. године и Отпремнице број 19КФАК10529 испоручен је батеријски, моторни систем за сечење и бушење костију произвођача Conmed из САД и Zimmer из САД, а на основу средстава добијених по конкурсу за финансирање односно суфинансирање медицинске опреме Покрајинског секретаријата за здравство у вредности од 1.999.200, 00 динара са ПДВ-ом.