Google+

Комисија за унапређење квалитета рада

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА на XII седници 29.01.2019.године донела је следећа документа:

  • Програм унутрашње провере квалитета стручног рада Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2019. годину.
  • Упутство Комисије за унапређење квалитета рада Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор о праћењу показатеља квалитета рада у оквиру ДСГ извештавања

Ова документа можете наћи у области Квалитет рада у болници.

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА на XIII седници 14.02.2019.године донела је следећа документа:

  • Интегрисани извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2018. годину и
  • Интегрисани План сталног унапређења квалитета рада Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за 2019. годину.

Ова документа можете наћи у области Комисије/Комисија за унапређење квалитета рада.