Google+

Бесплатни превентивни прегледи 23.09.2018. године

У складу са акцијом бесплатних превентивних прегледа коју је покренуло Министарство здравља Републике Србије, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор дана 23.09.2018. године организује следеће прегледе:

  1. Кардиолошки преглед, ЕКГ, крвни притисак и пулс;
  2. Тумор маркери (СЕА, СА – 125, РSA),
  3. Крвна слика,
  4. Шећер у крви.

Наведени прегледи обављаће се у згради Специјалистичких амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска 75, у периоду од 08.00 до 16.00 часова.

Прегледе могу обавити сви заинтересовани грађани, дакле, и они грађани који немају регулисано здравствено осигурање.