Google+

Позив на XXII седницу Етичког одбора

На основу Статута Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор и члана 9. Пословника о раду Етичког одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор сазивам:

XXII СЕДНИЦУ ЕТИЧКОГ ОДБОРА

Опште болнице „Др Радивој Симоновић“Сомбор

која ће се одржати у уторак, 18.09.2018. године са почетком у 1300 часова у сали за састанке Управне зграде Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

За седницу предлажем следећи:

Д н е в н и р е д:

  1. Усвајање Записника са XX седнице Етичког одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор одржане 18.07.2018. године.

  2. Усвајање Записника са XXI седнице Етичког одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор одржане 22.08.2018. године путем телефонских консултација.

  3. Захтев истраживачке куће IQVIA RDS ДОО БЕОГРАД, Рудничка 2/V, Београд, Етичком одбору Опште болнице Сомбор за одобрење клиничке студије под називом: „Фаза 3, мултрицентрична, рандомизована, двоструко слепа, са паралелном групом, плацебо контролисана студија одржавања Мирикизумабом код пацијената са умерено до тешко акутним улцерозним колитисом“, главног истраживача мр сци. мед. Милеве Ловрић Јовановић.

  4. Захтев истраживачке куће IQVIA RDS ДОО БЕОГРАД, Рудничка 2/V, Београд, Етичком одбору Опште болнице Сомбор за одобрење клиничке студије под називом: „Фаза 3, мултрицентрична, рандомизована, двоструко слепа, паралелна, плацебо контролисана студија којом се индикује Мирикизумаб код пацијената са умерено до тешко акутним улцерозним колитисом код којих није успела конвенционална и биолошка терапија“, главног истраживача мр сци. мед. Милеве Ловрић Јовановић.

  5. Обавештење истраживачке куће „Scope International AG, Мађарске комуне 34, 23206 Мужља, Зрењанин о другом кварталном извештају 2018. године о спровођењу клиничке студије 0217/DEV под називом: „Рандомизована, двоструко слепа, плацебо контролисана, са паралелним групама, мултицентрична, студија фазе III за испитивање ефикасности, безбедности и подношљивости Naloxone HCI PR таблета са продуженим ослобађањем код пацијената са констипацијом индукованом опиоидима“, главног истраживача др Снежане Гајић.

  6. Обавештење о издавању извештаја клиничког испитивања лека (CSR) истраживачке организације Worldwide Clinical Trials d.o.o., Омладинских бригада 90б, Нови Београд у клиничкој студији под називом: „Испитивање ефикасности лека ORM-12741 у лечењу симптома агитације и агресије код пацијената са Алцхајмеровом болешћу у рандомизованој, двоструко слепој, плацебом контролисаној, мултицентричној студији са паралелним групама у трајању од 12 недеља.“ главног истраживача др сци. мед. Јасмине Јовић.

  7. Измене и допуне Стандардних оперативних поступака у раду Етичког одбора Опште болнице Сомбор.

  8. Р а з н о

Председник Етичког одбора

Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

др Милисав Вујовић