Google+

Пуштен у рад нови колоноскоп

На Гастроенетеролошком одсеку Интерног одељења Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у петак 06.07.2018. године испоручен је и пуштен у рад нов уређај за видео ендоскопију – КОЛОНОСКОП произвођача „OLYMPUS“, модел CE-H170L/I.

Средства за куповину новог апарата опредељена су од стране Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине по Решењу о додели средстава по Јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2018. години.

Тиме је Општа болница Сомбор добила комплетан уређај најновије генерације и поново је на Гастроенетеролошком одсеку успостављен несметан рад што има за циљ адекватан третман пацијената, побољшање услова рада, унапређење дијагностике и превентиве, смањење смртности од колоректалног карцинома и побољшање квалитета живота грађана Западно-бачког округа којима је поново омогућен несметан приступ здравственој услузи.

У 2017. години урађено је свега 1019 колоноскопија од чега је 58 прегледа пацијената упућених из Дома здравља Сомбор на превентивни скриниг. Стари уређај, за који се не производе више резервни делови, био у квару два месеца у 2016. години а од новембра 2017. је потпуно ван употребе чиме се листа чекања на колоноскопије продужила на 11 месеци.

Са новим уређајем особље Гастроенетеролошког одсека очекује да ће се у најкраћем могућем року да се смањи дуга листа чекања на колоноскопије.

У Сомбору, 09.07.2018.

в.д. директора Опште болнице Сомбор
др Драган Растовић