Google+

Поступак реакредитације у току

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије доделила је 2015. године Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор сертификат о акредитацији којим је наша установа стекла акредитацију на период од три године.

Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада здравстене установе.

У току је поступак самооцењивања у складу са утврђеним стандардима за акредитацију здравствених установа предвиђеним за секундарни ниво здравствене заштите од стране Тимова који чине сталну Комисију за унапређење и очување акредитације.

Након тога следи поступак спољашњег оцењивања који спроводи Тим именован од стране Агенције за акредитацију.

Надамо се да ћемо заједничким трудом и залагањем свих запослених бити оцењени највишим оценама и добити сертификат на најдужи предвиђени период.