Google+

Препорука у вези са актуелном епидемиолошком ситуацијом грипа у АП Војводини

У складу са препоруком директора Института за јавно здравље Војводине број: 04-1902/4 од дана 24.01.2018. године упућеном свим здравственим установама на територији АП Војводине а због изразито растућег тренда стопе инциденције обољења сличних грипу, ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ПРИМЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕЊА ПОСЕТА ПАЦИЈЕНТИМА у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у наредних неколико недеља односно до регистровања силазног тренда стопе инциденције обољења сличних грипу, те да се рад на одељењима организује у складу са овом препоруком.

НАПОМИЊЕМО да ће се информације о здравственом стању пацијената давати у периоду од 12.30 до 13.30 часова у холу испред улаза на одељење сваког радног дана и викендом док је ова препокука на снази.