Google+

Пуштен у рад нови гастроскоп

На Гастроенетеролошком одсеку Интерног одељења Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у уторак 16.01.2018. године испоручен је и пуштен у рад нов уређај за видео ендоскопију – ГАСТРОСКОП произвођача „OLYMPUS“.

Средства за куповину новог апарата опредељена су од стране Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине по Решењу о додели средстава по Јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2017. години.

Тиме је Општа болница Сомбор добила комплетан уређај најновије генерације и поново је на Гастроенетеролошком одсеку успостављен несметан рад што има за циљ адекватан третман пацијената, побољшање услова рада, унапређење дијагностике, смањење смртности од карцинома горњег дигестивног тракта и побољшање квалитета живота грађана Западно-бачког округа којима је поново омогућен несметан приступ здравственој услузи.

У 2017. години урађено је свега 1407 гастроскопија јер је стари уређај, за који се не производе више резервни делови, био у квару 5 месеци чиме се листа чекања на гастроскопије продужила на 7 месеци. Са новим уређајем особље Гастроенетеролошког одсека очекује да ће се у најкраћем могућем року дуга листа чекања смањити на реални ниво од свега месец дана.

У Сомбору, 19.01.2018.

В.д. директор Опште болнице Сомбор
др Драган Растовић