Google+

Донације

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је добила:

  • Донацију гинеколошког стола из Писма намере од  05.05.2016. године и то: 1 комад генеколошког стола Performance Gyneco Table (HC 9402 9000 00 80) произвођача Olsen Industria e Comercial S/A, Brazil, од стране „Фонд Б92” из Београда, улица Јеврејска бр. 16, кога заступа Марија Чечен, директорка.
  • Донацију CTG апарата из Писма намере број 28-2351 од  19.05.2016. године и то: 2 комада CTG апарата, модел BT-350 Fetal monitor, са пратећом опремом произвођача Bistos Co. Ltd, Koreja, од стране „Фонд Б92” из Београда, улица Јеврејска бр. 16, кога заступа Марија Чечен, директорка.
  • Донацију порођајног стола из Писма намере од  11.05.2016. године и то: 1 комад порођајног стола модел Elegant 5040, произвођача Mespa Saglik Malzemeleri San. Tic. Turska, од стране „Фонд Б92” из Београда, улица Јеврејска бр. 16, кога заступа Марија Чечен, директорка.
  • Донацију инфузионих пумпи и шприц пумпе из Писма намере од  05.05.2016. године и то: 2 комада инфузионе пумпе модел Volumat Agilia Int, произвођача Fresenius Kabi Gmbh, Austrija и 1 комад шприц пумпе модел Injectomat Agilia IS произвођача Fresenius Kabi GmbH, Austrija, од стране „Фонд Б92” из Београда, улица Јеврејска бр. 16, кога заступа Марија Чечен, директорка.
  • Донациу лекова из предлога Уговора бр. 947/2016 од  25.3.2016. године и то: Prilinda 2,5mg tabl – 50 pak; Prilinda 5mg 28 tabl – 50 pak, Clopidix 75mg 28 film tabl – 100 pak; Hipolip 10 mg 30 film tabl – 50 pak; Rapten – K r 50 mg 10 draž – 100 pak; Febricet 500 mg 12 tabl – 100 pak, од стране ХЕМОФАРМ А.Д. фармацеутско – хемијска индустрија Вршац, 26300, Београдски пут бб.а кога заступа Горан Максовић, директор медицинско продајног тима и Саша Остојић, директор маркетинга продаје.
  • Донацију једног штампача из предлога Уговора о донацији од  08.04.2016. године од стране „INPHARM CO“ Београд, Земун, Батајнички друм 23, кога заступа Виљем Јовановић, директор.
  • Донацију на предлога Уговора о донацији  бр. 28-1843/2016 од  18.04.2016. године и то 30 комада ћебића са Sebamed логом, од стране Предузећа за спољну и унутрашњу трговину и услуге Nelt Co d.o.o., Маршала Тита 206, 11272 Добановци кога заступа директор Ранко Сочанац.
  • Донација лекова из предлога Уговора бр. 28-1852/2016 од  19.04.2016. године и то: NOVOPEN 4 BLUE ком 32 и NOVOPEN 4 SILVER ком 10, од стране PHOENIХ Pharma d.o.o. Београд-Макиш, Боре Станиковића 2, коју заступа директор продаје мр фарм. Александра Драшковић.