Google+

X састанак координатора за акредитацију

05. мaja 2014. године у 12,00 часова у  сали за састанке у згради Управе болнице одржан је X састанак Координатора и заменика координатора за акредитацију са  вођама Тимова за самооцењивање у процесу акредитације Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.
Вође тимова су презентовале досадашњи рад у припреми за самооцењивање, процедуре које су припремили, опис актуелне праксе и  доказе које прилажу.

Након данашњег састанка свим вођама тимова ће бити  прослеђен изглед прве стране  процедура као и поступак  за израду  процедура који треба да буде јединствен за целу установу. Следећи састанак ће бити одржан 27.05.2014. године са Тимовима за:

  • Хирургију од 10.00-11.00
  • Интерну медицину од 11.00-12.00
  • Педијатрију од 12.00-13.00 часова, и

28.05.2014. године са Тимовима за:

  • Апотека од 10.00-11.00
  • Лабораторија од 11.00-12.00
  • Гинекологија од 12.00-13.00 часова

Најављена је посета представника АЗУС-а за 29.05.2014. године.

Заменик координатора за акредитацију
Евица Вулић