Google+

Састанци тимова за акредитацију

26. и 27. фебруара одржани су састанци Тимова за самооцењивање у процесу акредитације Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, са Др Горданом Радовановић и др Владимиром Дарковским, представницима Агенције за Акредитацију здравствених установа Србије.

Тема састанака је био поступак самооцењивања: објашњење стандарда и критеријума за акредитацију, прикупљање и улагање доказа , опис актуелне праксе и попуњавање радних свесака.

Тимови ће у наредних месец дана имати задатак да сагледају начин рада установе и које области  рада  треба унапредити.
Следећи састанак са представницима Агенције је планиран за крај марта.