Google+

Седница Комисије за акредитацију

29.01.2014. године одржана је седница Комисије за акредитацију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор на којој је урађена Корекција Тимова за самооцењивање у процесу акредитацију наше установе.Поступак акредитације се састоји од:

  1. самооцењивања (самопроцене)
  2. спољашњег оцењивања (спољашње процене)
  3. стицања акредитације

 

Формирано је 13 тимова чији задатак ће бити да да у току наредних 10 месеци  уради самооцењивање  квалитета рада  болнице и уради све потребне припреме за акредитацију.