Google+

Распоред одржавања курсева за медицинске сестре и здравствене техничаре – мај 2014. године

Распоред одржавања курсева за медицинске сестре и здравствене техничаре – мај 2014. године

 

Р БР

13.05.2014. у 12,00 ТЕСТ Савремени приступ здравственој нези 15.05.2014. у 14,00 Апотека СС: Значај имуномодулатора после хемиотерапије 22.05.2014. у14,00 КУРС:Бактериолошка дијагностика ТБЦ-а 26.05.2014. у 14,00 КУРС:Насиље у породици и последице по здравље
ИНТЕРНО ХИРУРГ. ИНТЕРНО ИНТЕРНО
ИНТЕРНО ХИРУРГ. ИНТЕРНО ИНТЕРНО
ИНТЕРНО ХИРУРГ. ИНТЕРНО ИНТЕРНО
ИНТЕРНО ХИРУРГ. ИНТЕРНО ИНТЕРНО
ИНТЕРНО ХИРУРГ. ИНТЕРНО ХХС
ХИРУРГ. ХИРУРГ. ХИРУРГ. ХХС
ХИРУРГ. ХИРУРГ. ХИРУРГ. ХИРУРГ.
ХИРУРГ. ОНКОЛОГИЈА ХИРУРГ. ХИРУРГ.
ХИРУРГ. ОНКОЛОГИЈА ХИРУРГ. ХИРУРГ.
ИТА ГРУДНО ИТА ИТА
ИТА ГРУДНО ИТА ИТА
ИТА ИТА ИТА
ПСИХИЈАТ ПСИХИЈАТ ПСИХИЈАТ
ПСИХИЈАТ ПСИХИЈАТ ПСИХИЈАТ
КЛ.ЛАБ. КЛ.ЛАБ. КЛ.ЛАБ.
КЛ.ЛАБ. КЛ.ЛАБ. КЛ.ЛАБ.
ОТО ОТО ОТО
ОТО ОТО ОТО
НЕУРОЛ. НЕУРОЛ. НЕУРОЛ.
НЕУРОЛ. НЕУРОЛ. НЕУРОЛ.
ГРУДНО ГРУДНО ГРУДНО
ГРУДНО ГРУДНО ГРУДНО
УРОЛОГ. ИНФЕКТ. УРОЛОГ.
УРОЛОГ. ИНФЕКТ УРОЛОГ.
АТД АТД КВД
КВД ЦОНСИЛЛИУМ АТД
ОРЛ ПАЛИЈАТ. ОРЛ
ОРЛ АПОТЕКА ОРЛ
ПАТОЛ. АПОТЕКА ЦОНСИЛИУМ
ПАТОЛ ХХС АПОТЕКА

Координатор за здравствену негу

Евица Вулић