Google+

Комерцијални ценовник

Ценовник услуга здравствене заштите: лицима упућеним из приватних специјалистичких ординација, лицима без важеће здравствене исправе, лицима додатног здравственог осигурања код осигуравајућих кућа и компанија.

 

Цене лабораторијских услуга

Ред. бр.

Назив услуге

Цена

1.

KKS на апарату

360,00

2.

Lkc+dif.KS

180,00

3.

SE

110,00

4.

Trc

150,00

5.

Retikuloc

150,00

6.

Време крварења

90,00

7.

Време коагулације

200,00

8.

Комплетан прег.урина

230,00

9.

Proteinnurija

250,00

10.

Амилаза у урину

190,00

11.

Kлинерс (24h)

350,00

12.

Meланин

250,00

13.

Уреа у серуму

90,00

14.

Креатин у серуму

90,00

15.

Ac. uricum

90,00

16.

Билирубин Ук.

90,00

17.

Билирубин Дир.

90,00

18.

Холестерол ук.

120,00

19.

Tриглицериди

150,00

20.

Uk.preoteini

100,00

21.

Гвожђе у серуму

170,00

22.

UIBC TIBC рачун.пут

350,00

23.

Калцијум у серуму и урину

100,00

24.

Joнизовани калцијум

250,00

25.

Литијум

400,00

26.

Натријум

100,00

27.

Калијум

100,00

28.

Фосфор аноргански

100,00

29.

Липидни Статус

500,00

30.

Глукоза у серуму

80,00

31.

OGTT(75 гр узорка)

600,00

32.

Фибриногрен (плазма)

300,00

33.

AST (Got)

90,00

34.

ALT (GPT)

90,00

35.

Alk.Fost

90,00

36.

Gama GT

90,00

37.

Amylaza у серуму

170,00

38.

CK-NAC

200,00

39.

CK-MB

200,00

40.

LDH

180,00

41.

T3

500,00

42.

T4

530,00

43.

TSH

530,00

44.

Хлориди

100,00

45.

Спортум

400,00

46.

Punktat

400,00

47.

Albumini

90,00

48.

Šum + Aceton

100,00

49.

CRP

500,00

50.

Troponin

1.000,00

51.

Cea

900,00

52.

CA19.9

900,00

53.

CA 125

900,00

54.

CA 15.3

900,00

55.

F T4

500,00

56.

F T3

500,00

57.

Mg

100,00

58.

PSA

900,00

59.

AFP

900,00

60.

BHCG

900,00

61.

PCT

2.500,00

62.

CRP

500,00

63.

HbA1C

650,00

64.

Вађење крви

90,00

65.

Спермограм

2.000,00

66.

LH

600,00

67.

Fsh

600,00

68.

Пролактин

600,00

69.

Прогестерон

600,00

70.

Teстостерон

600,00

71.

Estradiol

600,00

72.

IGG

450,00

73.

IGA

450,00

74.

IGM

450,00

75.

C3

450,00

76.

C4

450,00

Цене услуга радиографије

Ред. бр.

Назив услуге

Цена

1.

RO графија плућа у максималном експиријуму

300,00

2.

RO графија торакса тврдим зрацима

200,00

3.

Нативна радиографија абдомена

150,00

4.

RO графија плућа у Д или Л декубитису

400,00

5.

Холангиографија кроз  T дрен

350,00

6.

RO графија читавог торакса у АП положају

200,00

7.

RO цервикалног дела кичме

200,00

8.

RO L i LC кичме у два правца

200,00

9.

RO графија карлице ап положаја

250,00

10.

RTG филмови  25,00 – 100,00

Цене ЦТ услуга и ултразвука

Ред. бр.

Назив услуге

Цена

1.

CT главе I.V.

4.000,00

2.

CT абдомена I.V.

9.000,00

3.

CT toракса I.V.

9.000,00

4.

CT главе без контраста

3.500,00

5.

CT абдомена нативно

3.500,00

6.

CT торакса нативно

3.500,00

7.

Постављање брауниле

400,00

8.

USG врата

1.000,00

9.

USG дојке

1.500,00

10.

USG aбдомена

1.000,00

11.

Доплер

2.000,00

12.

USG бубрега

1.500,00

13.

USG бешике и простате

2.000,00

Цене трансфузиолошке службе

Ред. бр.

Назив услуге

Цена

1.

Одређивање крвне групе

200,00

2.

Испитивање th(D) антигена

200,00

3.

Испитивање антитела screening тест

200,00

4.

Индиректан Coombsov тест

200,00

5.

Директан Coombsov тест

200,00

6.

Tест гаранцијетромбопластина

200,00

7.

Pротромбинско време

500,00

8.

Oдређивање 5 antigena HB вируса-ELISA

1.500,00

9.

Aнти HCV (ELISA)

1.000,00

Остале услуге и интервенције

Ред. бр.

Назив услуге

Цена

1.

Вагинални брис

500,00

2.

Папа тест

1.500,00

3.

Биопсија цервикса

3.000,00

4.

Полип цервикса

3.000,00

5.

Хемороидални надулис

1.000,00

6.

Тумор поткожног ткива

700,00

7.

Промене на кожи без одрђених граница

700,00

8.

Полип гастера или танког или дебелог црева

1.000,00