Google+

Обавештење у вези са противепидемијским мерама

У Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор се сагласно тренутној епидемиолошкој ситуацији почевши од 26. марта 2024. године предузимају следеће противепидемијске мере, и то:

  • Обавезно ношење заштитних маски на свим одељењима, како за особље, тако и за пацијенте (осим у болесничким собама);
  • Дозвољавају се посете пацијентима на свим одељењима уз обавезно ношење заштитних маски док траје сезона репспираторних инфекција, и то понедељком и четвртком у периоду 14.00 – 14.30 часова;
  • Обавезно придржавање стручно-методолошког упутства обезбеђивањем изолоције за све стациониране пацијенте оболеле од грипа, на одељењу где се исти затекну.