Google+

Јавни оглас за продају отпада – старог гвожђа, путем прикупљања писаних понуда

Документација у вези огласа за продају отпада налази се у следећим прилозима:

Јавни оглас за продају отпада

Образац за подношење понуде