Google+

Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите

На страници „Квалитет здравствене заштите“ постављени су:

  • Решење в.д. директора Опште болнице о именовању Комисије за унапређење квалитета здравствене заштите и
  • Пословник о раду Комисије за унапређење квалитета здравствене заштите.

На конститутивној седници Комисије изабрани су:

  • др Вајк Белањи – председник комисије
  • др Снежана Холцер-Вукелић – заменик председника