Google+

Нова опрема у Општој болници Сомбор

Средствима одобреним од стране Покрајинског секретаријата за здравство по Конкурсу за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа у 2023. години, током месеца јула и августа испоручена је и монтирана следећа опрема:

1. Ултразвучни апарат са три сонде са водичима за биопсију за потребе Одељења за урологију у вредности од 7.200.000,00 динара

У циљу побољшања рада у домену ултразвучне дијагностике као и примене нове здравствене технологије на Одељењу за урологију набављен је савремен, ултразвучни апарат са три сонде са водичима за биопсије:

  • Абдоминална сонда омогућиће адекватан преглед бубрега и бешике као и пласирање перкутане нефростоме.
  • Нова Линерна сонда замениће стару, неисправну сонду и обезбедити лекарима да обављају прегледе тестиса.
  • Набавком Кавиталне– трансректалне сонде са водичем за биопсију почиње примена нове здравствене технологије трансректалне ултразвучно вођене биопсије простате (ТРУС биопсија). Биопсија простате се ради под контролом ултразвука на начин што се узорци помоћу ректалне сонде узимају са карактеристичних места а након тога се шаљу на патохистолошку анализу. До сада су наши пацијенти упућивани у КЦ Војводине због немогућности обављања овог вида дијагностике.

2. Уједно, на Одељењу за урологију, зановљена је опрема за уретерореноскопију и литотрипсију, произвођача „Karl Storz“, у укупној вредности од 3.010.000,00 динара.

Уретерореноскопија је ендоскопски поступак за преглед уретера и бубрега. Подручја примене ове процедуре су код: дијагностике и лечења камена у уретеру, пијелону и горњем каликсу бубрега, дијагностике појаве крви у мокраћи, откривање и лечење тумора уретера и пијелокаликсног система, рано откривање и лечење стеноза уретера.
Литотрипсија је једна од минимално инвазивних метода у интервентној урологији која се заснива на примена ултразвука, или другог извора енергије, у разбијању камена у бубрегу и мокраћоводу. Како камен у бубрежном систему, већи од 10 мм, и неко камење у пречнику 5 до 10 мм у мокраћном каналу, неће спонтано проћи кроз мокраћне канале, за њихово уклањање из организма потребна је нека од уролошких интервенција. Уролозима је данас на располагању више опција за уклањање камена из мокраћног система, међу којима се највише примењује литотрипсија (у 95-98% случајева) као минимално инвазивна медота која је најконформнији вид лечења за пацијенте.

3. Операциони сто за потребе Одељења за ухо, грло и нос вредности 5.400.000,00 динара

Након потврђене немогућности поправке старог операционог стола, који је у употреби од 1986. године, Одељењу за ухо, грло и нос набављен је нови операциони сто дељив у делу главе и ногу са бочном подршком, ослонцем за руке, могућношћу мењања положаја и угла стола у зависности од предвиђеног оперативног захвата и адекватним наставцима неопходним за обављање операција у оториноларингологији, подесан за све узрасте.

4. Конвексна сонда за постојећи ултразвучни апарат Vivid S70N, произвођача GE Healthcare, Интерном одељењу у вредности од 1.300.000,00 динара

Интерном одељењу Опште болнице Сомбор, средствима одобреним по конкурсу код Покрајинског секретаријата за здравство, набављен је 2019. године ултразвучни апарат Vivid S70N произвођача GE Healthcare са кардиолошком матичном сондом и линеарном сондом. Тиме је омогућен неометан, функционалан рад Одељења као и примена нове здравствене технологије.
Упоредо са тим у Ангио сали се примењују како дијагностичка коронографија тако и перкутане интервенције, пласирања стента у коронарне крвне судове, и сви пацијенти који се упућују на ову интервенцију имају потребу за прегледом доплера крвних судова што је могуће само са конвексном сондом. Набавком конвексне сонде на Интерном одељењу омогућени су прегледи на постојећем савременом апарату: доплер артерија, аорте и реналних артерија, доплер доњих екстремитета код гојазних пацијената, адекватна припрема пацијената који су заказани за интервенције у Ангио сали, пацијената којима се креира артериовенска фистула за хемодијализу као и код свих пацијената који имају сумњу на тромбозу артерија и вена а хоспитализовани су на Интерном одељењу.

5. Четири универзалне машине за чишћење и одржавање подова за потребе Одељење за санитарни надзор, одржавање хигијене и заштиту животне средине у укупној вредности од 1.260.000,00 динара

Свакодневна потреба за адекватном хигијеном и дезинфекцијом простора захтева не само додатно ангажовање особља већ и набавку адекватних машина за прање и дезинфекцију подова. Машине су мањих димензија и покривају радну површину око 300мм што обезбеђује радни учинак од 250-450м2 /сату које оперу и дезинфикују! Погодне су за лак приступ свим површинама и површинама испод кревета, надкасни и осталих предмета у просторијама. Обезбеђују притисак четке од око 250g/cm3 и имају могућност рада на водену пару до 130оЦ са или без комбинације са хемикалијама за прање подова што додатно смањује трошкове у набавци скупих хемикалија, штити животну средину и пружа боље услове за боравак пацијената и здравствених радника у просторијама.
Општа болница Сомбор, као установа павиљонског типа, настоји да машине да прање подова буду распоређене у све зграде у којима се обавља здравствена делатност, те у наредном периоду планира набавку још пет машина као и остале, додатне опреме за одржавање хигијене.