Google+

Испоручена опрема Коронарној јединици Интерног одељења и Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања Опште болнице Сомбор

На основу Јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2022. години Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор су, између осталог, одобрена средства за набавку:

Пет пацијент монитора и једног преносног ултразвучног апарата са кардиолошком сондом у укупној вредности од 8.532.000,00 динара

С овом набавком омогућен је савремен мониторинг витално угрожених пацијената који су смештену у Коронарну јединицу Интерног одељења као и брза дијагностика са преносним ултразвучним апаратом који ће се осим у Коронарној јединици користити и у Ангио сали Опште болнице Сомбор.

Одељењу за пријем и тријажу ургентних стања јуче је испоручена и монтирана операциона лампа осветљеност 100.000 Lux и стерилизатор запремине коморе 60 литара, са кратким временом стерилизације, испоручен са осмотским системом укупне вредности 3.073.000,00 динара.

Овом набавком Одељењу је значајно побољшан и олакшан рад у амбулантама у којима се годишње збрине преко 5000 пацијената као и омогућена брза стерилизација инструмената који се користе у три амбуланте за хитне пријеме.