Google+

Испоручена опрема Одељењу за хирургију и Служби за радиологију

На основу Јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2022. години Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор су, између осталог, одобрена средства за набавку:
Батеријске осцилаторне тестере и пиштоља за аутоматску биопсију за потребе Одељења за хирургију, као и набавка Ултразвучног апарата високе класе са линеарном и конвексном сондом за потребе Службе за радиологију.

Првом половином јула месеца наведена опрема је испоручена и пуштена у рад од стране добављача.

Тиме је на Одељењу хирургије значајно олакшан рад и подигнут стандард извођења оперативног захвата код ампутације доњих екстремитета као и омогућена примена савремене дијагностичке методе у лечењу карцинома дојке, при чему су узорци добијени овом методом довољни за даљу анализу рецепторског статуса чијом верификацијом се одређује даљи персонализовани начин лечења пацијенткиње у случају откривања малигне болести.

У склопу Службе за радиологију Опште болнице Сомбор налазе се три кабинета за ултразвучну дијагностику. До сада је средствима Покрајинског секретаријата за здравство набављена два нова савремена уређаја. Новом набавком, трећег апарата омогућен је рад у сва три кабинета и тиме обезбеђена адекватна и брза дијагностика, примена најсавременијих дијагностичких протокола за радиолошку област, убрзан процес рада и омогућено смањење листе чекања.