Google+

Интегрисани здравствени информациони систем (EU-IHIS)

Пројекат Интегрисани здравствени информациони систем (EU-IHIS) финансира Европска унија са 2,5 милиона евра из Претприступних ИПА фондова. Пројектом је предвиђено увођење болничког информационог система у 19 здравствених установа у Србији као и развој електронског здравственог досијеа.

Пројекат заједнички реализују Министарство здравља Републике Србије и Европска унија, а спроводе Регионална канцеларија Светске здравствене организације за Европу (WHO) – Канцеларија у Србији, уз административну подршку Канцеларије УН за пројектне услуге (UNOPS). Трајаће до 2015. године и током активности користити позитивна искуства и резултате претходних пројеката Европске уније и Светске банке у овој области.

Сврха пројекта је унапређење и даљи развој информационих и комуникационих технологија у здравственом систему Републике Србије. Пројекат се бави питањима попут уноса података, тока и размене података, њихове безбедности, права пацијената и приватности, у складу са функцијама и мандатом здравствених установа.

Кроз ове активности пројекат ће:

  • Обезбедити електронски здравствени досије који ће пратити пацијента током животног века
  • Омогућити бележење и лак приступ здравственим подацима за здравствене раднике
  • Успоставити систем за прикупљање информација које се могу користити за побољшање учинка болница и здравственог система у Србији
  • Пружити подршку у успостављању одрживе ИТ основе за здравствени систем Србије

Као крајњи производ пројекат ће кроз развијене алате, поступке, механизме и побољшане комуникације допринети унапређењу здравствене заштите појединца и јавног здравља, као и рационалног коришћења ресурса, праћења и процене.

Конкретне активности на имплементацији Пројекта у Општој болници у Сомбору, отпочеле су 14.10.2013. године.