Google+

Превентивни прегледи у суботу и недељу, дана 14.08.2021. и 15.08.2021. године, у периоду од 08.00 до 14.00 часова

У вези са акцијом организовања бесплатних превентивних здравствених прегледа, коју је покренуло Министарство здравља Републике Србије, у суботу и недељу, дана 14.08.2021. и 15.08.2021. године, у периоду од 08.00 до 14.00 часова, Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, организује групу превентивних здравствених прегледа коју сачињавају:

 1. РЕНТГЕН,

 2. ЛАБОРАТОРИЈА,

 3. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ,

по следећем плану:

Субота, 14. август 2021. године, у периоду од 08.00 до 14.00 часова:

 • ОРЛ прегледи – спец. амбуланта,

 • Ортопедски прегледи – спец. амбуланта,

 • Хируршки прегледи – спец. амбуланта,

 • Неуролошки прегледи – спец. амбуланта,

 • Лабораторијски прегледи – спец. амбуланта,

 • Кожни прегледи – спец. амбуланта,

 • Пнеумофтизиолошки прегледи – грудна амбуланта при одељењу,

 • Психијатријски прегледи – амбуланта при одељењу,

 • Рентген прегледи – Хируршки блок.

Недеља, 15. август 2021. године, у периоду од 08.00 до 14.00 часова:

 • Очни прегледи – спец. амбуланта,

 • Уролошки прегледи – кабинет за уролошки ултразвук – Хируршки блок,

 • Лабораторијски прегледи – спец. амбуланта,

 • Психијатријски прегледи – амбуланта при одељењу,

 • Рентген прегледи – Хируршки блок.

Орл, ортопедски, хируршки, неуролошки, лабораторијски, кожни и очни прегледи обављаће се у просторијама зграде Специјалистичких амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улаз са Војвођанске улице.

Уролошки прегледи обављаће се у кабинету за уролошки ултразвук, у приземљу зграде Хуруршког блока. Пнеумофтизиолошки прегледи обављаће се у грудној амбуланти при одељењу (зграда некадашњег Инфективног одељења).

Рентген прегледи обављаће се у Служби за радиолошку дијагностику, у приземљу зграде Хируршког блока.

Психијатријски прегледи обављаће се у амбуланти при одељењу, улаз на портирницу из улице Матије Гупца.

НАПОМЕНА:

Превентивне прегледе могу обавити сви заинтересовани грађани, без обзира да ли имају или немају регулисано здравствено осигурање.