Google+

Обавештење о изменама у раду Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор

Због све укупног побољшања епидемиолошке ситуације у Западнобачком округу од понедељка, 01.02.2021. године мења се организација рада у Општој болници “Др Радивој Симоновић” Сомбор.

Све специјалистичке и субспецијалистичке амбуланте почињу са редовним радом у обиму зависном од епидемиолошке ситуације.

Почиње редовно заказивање прегледа преко ИЗИС-а.

Почиње рад редовних елективних оперативних програма свих хируршких грана.

Почиње рад Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију у Бездану, као и рад дневне болнице на Одељењу за психијатрију.

Одсек интерног одељења за интервентну кардиологију почиње са редовнинм радом (дијагностичке и терапеутске коронарографије).

Инфективно Ковид одељење се затвара тј. престаје са радом и у згради истог одељења биће смештено Одељење за плућне болести, а пријем пулмолошких пацијената ће се обављати преко Грудне амбуланте која се такође налази у истој згради.

Интерно одељење је враћено у зграду у којој је и пре било смештено, а пријем пацијената ће се обављати у пријемној интернистичкој амбуланти у приземљу Интерног одељења. У оквиру Интерног одељења налази се и Одељење за инфективне болести, а Инфективна амбуланта је смештена у некадашњној амбулатни КВД-а за не Ковид пацијенте.

Пријем онколошких пацијената који примају хемотерапију или су у припреми за хемотерапију и контроле обављају се пo раније дефинисаним протоколима.

Пријем пацијената за дијализу обавља се по распореду Одсека за хемодијализу интерног одељења.

Молимо све грађане који имају респираторне тегобе: кашаљ, повишену температуру, губитак чула укуса и мириса, болове у мишићима, главобољу и слично да се прво јаве у респираторну амбуланту надлежног Дома здравља, како би се обавили прегледи и тријажа пацијената који би се уз предложену терапију враћали кући или били упућени у респираторну амбуланту болнице ради даље обраде и дијагностике. На овај начин би обезбедили бољи и ефикаснији рад респираторне амбуланте Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор.