Google+

Uputstvo za trijažu pacijenata u Službi transfuzije

S OBZIROM NA NOVONASTALU EPIDEMIOLOŠKU SITUACIJU SA KORONA VIRUSOM NA ODELJENJU TRANSFUZIJE SE PRIMAJU SLEDEĆI PACIJENTI:

  1. PREDOZIRANI PACIJENTI NA ORALNOJ ANTIKOAGULANTNOJ TH. PACIJENTI KOJI IMAJU ZNAKE KRVARENJA (MODRICE, KRVARENJA IZ NOSA, IZ DESNI, HEMATURIJA, REKTORAGIJE)
  2. PACIJENTI KOJIMA PREDSTOJI NEODLOŽNA HIRUŠKA ILI STOMATOLOŠKA INTERVENCIJA (RADI SE PT, aPTT, INR, FIBRINOGEN, D.DIMER, VREME KRVARENJA…)
  3. PACIJENTI KOJI PRIMAJU ISTOVREMENO I FRAKSIPARIN I ORALNI ANTIKOAGULANS (FARIN, SINTROM, SINKUM. ACENOKUMAROL…)
  4. PACIJENTI KOJI SE UVODE U TERAPIJU ANTIKOAGULANSOM SVEŽE OPERISANI PACIJENTI I PACIJENTI KOD KOJIH POSTOJI SUMNJA NA TROMBOEMBOLIJSKU BOLEST (D.DIMER)
  5. TRUDNICE KOJE DOLAZE NA UTVRĐIVANJE KRVNE GRUPE I ODREĐIVANJE SCR TESTA, PRAĆENJE anti X a

ZA SVE NEJASNOĆE I ZA REDOVNO ZAKAZIVANJE PACIJENATA NA ORALNOJ ANTIKOAGULANTNOJ TH ZVATI BROJ 467 753

NAPOMENA: SVI PACIJENTI MORAJU IMATI MASKE

NAČELNIK SLUŽBE ZA TRANSFUZIJU
Dr Eva Ađić-Tosegi