Google+

Обавештење о промени начина рада интерног одељења и интернистичких амбуланти

С обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију на интерном одељењу, тј. појаву инфекције COVID-19 код једног броја запослених, мења се организациона шема рада интерног одељења и интернистичких амбуланти и то почев од дана 04.11.2020. године.

Рад на интерном одељењу ће се обављати у виду дежурства, рада у пријемној амбуланти (преподне и поподне), конзилијарних прегледа, дијагностичких процедура за болничке и онколошке пацијенте (ехокардиографија, тест оптерећења, 24 h ЕКГ Холтер моноторинг, EGDS, колоноскопије, USG штитасте жлезде).

Рад у специјалистичким и субспецијалистичким амбулантама ће се обављати у мањем обиму. Такав начин рада ће се примењивати све док се не створе повољнији епидемиолошки услови за рад о чему ћемо Вас накнадно информисати.