Google+

Дефибрилатор и 5 пацијент монитора за Одељење за анестезију и интензивну терапију Опште болнице Сомбор

Јуче је испоручена и пуштена у рад нова опрема набављена за потребе Одељења за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Средства, у укупном износу од 3.400.000,00 динара, за куповину једног дефибрилатора и пет монитора за интензивно праћење витално угрожених пацијената одобрена су од стране Покрајинског секретаријата за здравство по Конкурсу о додели средстава за финасирање, односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа на територији АПВ за 2020. годину.

Одељење за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију Опште болнице Сомбор, са укупно
15 болничких постеља, до сада је располагало са свега 7 монитора старих 14 година, од којих ни један нема могућност мерења инвазивног и неинвазивног притиска, IBP … и осталих неопходних параметара за интензивно праћење витално угрожених пацијената и 1 дефибрилатором.

Набавком пет савремених монитора који имају све неопходне параметре за праћење витално угрожених пацијената и једног дефибрилатора чиме је омогућено праћење поремећаја срчаног ритма и успостављање нормализације рада срчаног мишића, обезбеђено је адекватно збрињавање и праћење витално угрожених пацијената, неометан и функционалан рад, у многоме је подигнут квалитет здравствене услуге Одељења као и побољшање условима рада.

Уједно, резултира унапређењем организације и обављања делатности здравствене установе као и унапређењу доступност и приступачност здравствене заштите становника Западно-бачког округа.