Google+

Обавештење за пацијенте Службе трансфузије

Обавештавамо пацијенте на оралној антикоагулантној терапији, труднице и остале пацијенте који долазе на вађење крви за анализе (PT, PTT, FIBRINOGEN, D.DIMER, ANTI Xa) da se od 7.IX 2020. сви пацијенти примају у Служби за трансфузију, Војвођанска 75. Тријажа пацијената ће се обављати на улазу из Војвођанске улице (бивша портирница) радним даном у периоду од 7:30 до 12h.
Тријажа хитних пацијената викендом и после 12h радним даном се врши на главном улазу, улица Симе Матавуља.

Пацијенти на оралној антикоагулантној терапији редовне контроле заказују на тел 467-753 радним данима од 13-14h. Хитни пацијенти на оралној антикоагулантној терапији, труднице и вађења крви за анализе PT, PTT, FIBRINOFEN, ANTI Xa, D.DIMER се примају без заказивања.