Google+

Обавештење о премештању грудне амбуланте

Обавештавамо јавност да ће грудна амбуланта Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор која се налазила на адреси Војвођанска улица 75, од дана 01.06.2020. године бити премештена на нову адресу у Сомбору, улица Мите Поповића 12, зграда Одсека за плућне болести, ТБЦ и реуматологије.

Сви пулмолошки болесници који буду хитни случајеви и даље ће се примати на Одељење за плућне болести Опште болнице “Др Радивој Симоновић” Сомбор, улаз на портирницу из улице Симе Матавуља.