Google+

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор акредитована на период од 7 година

11. jануара 2019. године на свечаности која је уприличена поводом уручивања Сертификата на период од 7 година од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, присутне је поздравио в.д. директор др Драган Растовић. Кроз презентацију установе изнео је податке о раду болнице као и показатеље извршења у протеклој години.

Квалитет услуга Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор подигнут је на виши ниво захваљујући помоћи и подршци Владе АП Војводине, Покрајинског секретаријата за здравство и Министарства здравља – истакао је др Драган Растовић.

Осим адаптације простора за Хируршки ендоскопски кабинет, Оделења за интервентну кардиологију, простора за нови ЦТ апарат, простора за смештај стерилизатора на Оделењу за гинекологију и акушерство, два кабинета за ултразвучне прегледе, чекаонице за преанестезиолошку амбуланту и терапију бола и простора за Кардиоваскуларни диспанзер, у Општој болници Сомбор у протеклом периоду набављено је: 16 „слајсни“ скенер – ЦТ; Гастроскоп и Колоноскоп за потребе Гастроентеролошког одсека Интерног одeљења; Респиратор за Одељење за анестезију са реаниматологијом и интензивну терапију; Стерилизатор запремине коморе 450 литара за потребе Одељења за гинекологију и акушерство; Лапароскопски стуб најновије генерације са 4К видео системом за рад на новим процедурама у операционим салама, Колоноскоп и Гастроскоп са видео процесором и електрохируршком јединицом за Хируршки ендоскопски кабинет; ново Санитетско возило са опремом за транспорт витално угрожених пацијената; 4 нова Лабораторијска апарата за бржу и прецизнију лабораторијскју анализу и преносни Дефибрилатор за Коронарну јединицу Интерног одељења –презентовао је др Драган Растовић.

Кроз презентацију присутни су могли видети и фотографије реализације првог дела пројекта примењених геолошких истраживања подземних термоминералних вода на изворишту Јодне бање у Бездану – бушење новог бунара на дубини од 340м за потребе Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију као и фотографије реализованог пројекта набавке и постављања тројезичних табли и путоказа у кругу и на објектима Опште болнице Сомбор.

У децембру месецу потписан је уговор са Покрајинским секретаријатом за енергетику, грађевинарство и саобраћај за суфинансирање пројекта примене обновљивих извора енергије у Општој болници Сомбор којим се предвиђа да се током 2019. године набави и монтира систем соларних колектора за припрему санитарне топле воде у објекту у којем се налазе Одељење за гинекологију и акушерство, Клиничка лабораторија, Дечије одељење, Трансфузија, Инфективно одељење и Специјалистичка онколошка амбуланта са дневном болницом.

Један од значајнијих, капиталних улагања, чији се почетак реализације очекује до краја 2019. године, је изградња новог објекта уз постојећи Хируршки блок. За потребе израде комплетне пројектно-техничке документације потписан је анекс уговора о суфинансирању са Општинама: Сомбор, Апатин, Кула и Оџаци. Овај капитални пројекат, који ће имати велики значај за кориснике здравствених услуга Западнобачког округа, је прва фаза, од предвиђене три, којом се очекује комплетна реконструкција, адаптација и санација као и функционална реорганизација свих објеката који се налазе на Војвођанској 75.

Квалитет услуге свакако не чине само опрема и реконструкције простора, најзначајнији чинилац је стручан и обучен кадар па је тако током 2018. године на специјалистичке и субспецијалистичке студије упућено 17 лекара. Одобрене су четири нове здравствене технологије и успешно је започета примена две већ одобрене технологије. Свакако је значајно напоменути и рад Ангио сале где је током 2018. године урађено преко 260 дијагностичких процедура – ангиографија и започета друга фаза – пласирање стентова у коронарне крвне судове а почетком децембра и прва перкутана интервенција код стеми инфаркта.

Све ово су показатељи нашег успеха препознати и од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије па је за крај презентације в.д. директор болнице искористио да се захвали свим запосленима без чијег рада и подршке не би било могуће комплетирати овај велики задатак у процесу реакредитације и остварити овако значајан успех.

Након излагања в.д. директора, представник Агенције, Влада Давковски свечано је уручио Сертификат Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор у присуству спољашњих оцењивача, в.д. директора, др Драгана Ратовића, заменика директора, др Дарка Косановића, в.д.главне сестре болнице и заменице координатора реакредитације Ђурђе Бадовинац , координатора реакредитације др Дејана Милинковића, главне сестре болнице у периоду реакредитовања ВМС Бранке Којић као и вођа и чланова Тимова реакредитације и великог броја запослених. Господин Влада Давковски истакао је притом да је препозната воља и рад менаџмента и запослених у реализацији препорука из претходног периода прихватањем истих као циљеве унапређења квалитета а према дефинисаним стандардима и критеријумима што је резултирало да установа добије Сертификат на максималан број година.

Присутнима се обратио и др Дејан Милинковић, координатор у процесу реакредитације. Сертификат на максималан период је плод рада свих запослених, овај документ значајан је за нашу установу јер сведочи о постизању резултата који задовољавају високе стандарде и оцене. Ово је најстарији механизам оцењивања  квалитета рада установе који кроз 19 различитих акредитацијских области потврђује да сомборска болница испуњава све неопходне квалитете у пружању услуга и безбедности – рекао је др Дејан Милинковић.