Google+

Акредитација – спољашње оцењивање

У периоду од 30.11.2014.-04.12.2014.г. у нашој болници су боравили спољашњи оцењивачи Агенције у за акредитацију здравствених установа Србије.

Вођа тима је био др Ненад Сретеновић, чланови тима: др Радивоје Лазић, Верица Сеничић и Јагода Лукић.

У склопу спољашњег оцењивања рада Опште болнице Сомбор урађен је преглед документације, разговори са тимовима који су учествовали у самооцењивању, разговори са фокус групама пацијената, запослених и локалне самоуправе као и обилазак служби.

04.12.2014.г. у 12,00 часова у Библиотеци хируршког блока, одржан је завршни састанак где су чланови Тима за спољашње оцењивање изнели своје утиске  запосленима у Општој болници.

Одлука Агенције за акредитацију здравствених установа Србије се очекује у наредном периоду и биће објављена у средствима јавног информисања.

Akreditacija2014_07 Akreditacija2014_06 Akreditacija2014_05 Akreditacija2014_04 Akreditacija2014_03 Akreditacija2014_02 Akreditacija2014_01

Заменик координатора за акредитацију
Евица Вулић