Google+

Акредитација – актуелне информације

Интензиван рад, који траје од 21. октобра 2013. године када је потписан Уговор о уласку у процес акредитације Опште болнице, улази у завршну фазу. Од 01.10.2014. Координатор за акредитацију др Јасмина Јовић и Заменик координатора Евица Вулић су имали свакодневне састанке са тимовима који учествују у процесу самооцењивања. Урађен је преглед свих Радних свесака, дате сугестије и координиране активности . Са свих састанака је прослеђен извештај Директору болнице са предложеним мерама које треба да допринесу ефикаснијој организацији рада и унапређењу квалитета пружања здравствених услуга. До сада је написано преко 650 процедура. Посета представника АЗУС-А се очекује 22.10.2014.г. а спољашњих оцењивача средином новембра.

Заменик координатора за акредитацију
Евица Вулић