Google+

октобар 2022 archive

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се: О Г Л А С I За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова: ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за анестезију, реаниматологију и интензивну терапију, Сектор за заједничке медицинске делатности – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због повећаног обима посла, а на период најдуже до …

Nastaviti čitanje

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-4875/2022, расписаном и објављеном дана 12. септембра 2022. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ изабрани су следећи кандидати: ДР АЊА КРАЈАЧИЋ, за обављање послова доктора медицине на Одељењу за плућне болести, Сектор за интернистичке гране, а на период …

Nastaviti čitanje