Google+

април 2021 archive

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се: О Г Л А С I За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) АДМИНИСТРАТИВНОГ РАДНИКА ЗА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ за обављање послова: ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНОГ АНАЛИТИЧАРА у Одсеку информатике и статистике при Одељењу за економско-финансијске послове, Служба за правне и економско-финансијске послове – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено …

Nastaviti čitanje

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 26.-1645/2021, расписаном и објављеном дана 09. априла 2021. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, изабран је следећи кандидат: БРАНКО ТЕРЗИЈА, за обављање послова техничара инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме – електромеханичара у Одсеку за …

Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се: О Г Л А С I За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНОГ (1) ТЕХНИЧКОГ РАДНИКА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ У ТРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ за обављање послова: ТЕХНИЧАРА ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ – ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАРА у Одсеку за електротехничко одржавање при Одељењу за техничке …

Nastaviti čitanje

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 24.-1501/2020, расписаном и објављеном дана 22. марта 2021. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор број 25.–2989/2020 од 29. маја 2020. године …

Nastaviti čitanje