Google+

април 2019 archive

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 29.-2250/2019, расписаном и објављеном дана 16. априла 2019. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, изабрани су следећи кандидати: НИКОЛИНА УЈДИЛОВИЋ, за обављање послова медицинске сестре/ техничара на осталим болничким одељењима на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор …

Nastaviti čitanje

Одлука о избору кандидата по расписаном огласу

I По огласу број 29.-1899/2019, расписаном и објављеном дана 04. априла 2019. године на Огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор, за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ на упражњена радна места по Правилнику o организацији и систематизацији послова Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 29.-2025/2018 од 13. априла 2018. године, …

Nastaviti čitanje

Нови колективни уговор код Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

Дана 11.04.2019. године потписан је Колективни уговор код Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор од стране представника Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор као послодавца, Покрајинске Владе као оснивача опште болнице, и репрезентативних синдиката у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. Колективни уговор је закључен на период од једне године, а ступа на снагу дана …

Nastaviti čitanje

Јавна набавка мале вредности 11/2019 – Набавка медицинских гасова

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности 11/2019 – Набавка медицинских гасова Преузмите документа из одељка Јавне набавке

Јавна набавка 10/2019 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 10/2019 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се: О Г Л А С I За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ДВЕ (2) МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА за обављање послова: МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на Одељењу за ортопедску хирургију и трауматологију, Сектор за хируршке гране – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, због замене запослене која је привремено …

Nastaviti čitanje

Јавна набавка 9/2019 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала – поновљен поступак

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 9/2019 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала – поновљен поступак Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

Општој болници Сомбор 30.950.000,00 од Владе АПВ за набавку медицинске опреме

Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је у петак, 05.04.2019. уговоре вредне укупно 1,4 милијарде динара, за финансирање и суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме, као и уговоре за инфраструктурна улагања представницима здравствених установа у АП Војводини. Том приликом Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор уручен је уговор у укупној вредности од 30.950.000,00 динара за …

Nastaviti čitanje

Допуна огласа за пријем у радни однос

I ДОПУЊУЈЕ се део огласа за пријем у радни однос број 29.-1899/2019 од 04. априла 2019. године објављеног на Огласној табли Националне службе за запошљавање дана 04. априла 2019. године и web-сајту Установе дана 04. априла 2019. године у делу који се односи на документацију коју је потребно доставити приликом пријављивања на предметни оглас за …

Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

Расписује се: О Г Л А С I За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ТРОЈЕ (3) ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ за обављање послова: ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ на Одељењу за нфективне болести, Сектор за интернистичке гране – ЈЕДАН (1) ИЗВРШИЛАЦ, на упражњено радно место по Правилнику, односно ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ – ШЕФА ОДСЕКА у …

Nastaviti čitanje

Load more