Google+

Оглас за упућивање доктора медицине на специјализацију

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за упућивање доктора медицине на специјализацију за потребе Опште болнице за мартовско-априлски уписни рок 2015. године

Nastaviti čitanje

Окончани јавни радови

Дана 03.02.2015. године у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ из Сомбора, успешно су окончани јавни радови. Nastaviti čitanje

Оглас за пријем у радни однос

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА

Nastaviti čitanje

Донација погребног предузећа „Храм“ из Сомбора

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ из Сомбора је 10.12.2014. године са погребним предузећем „ХРАМ“, Ул. Мите Калића бр. 9 из Сомбора закључила Уговор о донацији 4 (четири) ПВЦ прозора, укупне вредности 147.600,00 (стотинучетрдесет и седам хиљада) динара, као и 2 (двоје) ПВЦ врата у укупној вредности од 52.400,00 (педесетдве хиљаде и четири стотине) динара, а који прозори и врата ће бити искоришћени за реновирање и санацију болничких просторија.

Јавна набавка 11-2014 – Набавка медицинске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 11-2014 – Набавка медицинске опреме.

Nastaviti čitanje

Формирана републичка стручна комисија за подршку пацијентима

Министарство Здравља Републике Србије донело је дана 07. октобра 2014. Решење број: 119-01-698/2014-01 којим је формирана Републичка стручна комисија за подршку пацијентима.

Републичка стручна комисија за подршку пацијентима има задатак:

А – развијање партнерског односа, унапређење комуникације између:

  • стручњака у здравству и пацијената, породице, волонтера;
  • владиног и невладиног сектора;
  • изградња интерсекторске сарадње доносиоца одлука у министарствима здравља-социјалне политике-просвете;
  • јачање сарадње НВО на локалном, регионалном и националном нивоу.

Б – унапређење координације усмеравања кроз процес лечења.

Чланови Републичке стручне комисије за подршку пацијетнима су:

  1. др Ђерђи Шарић, НВО НАЛОР – председник;
  2. др Маја Гулан, НВО Јефимија, Ужице – члан;
  3. др Снежана Пантић Аксентијевић, Министарство здравља – члан
  4. Биљана Зекавица, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – члан;
  5. Тамара Кликовец, Институт за онкологију и радиологију Србије – члан;
  6. Весна Бонџић, Женски центар Милица, Врњачка Бања – члан.

Решење о именовању

Влада Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној дана, 10. децембра 2014. године донела је Решење број: 022-911/2014 којим се др Бруно Урбановски именује за вршиоца дужности заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, на период од 6 (шест) месеци.

Решење о разрешењу

Влада Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 26. новембра 2014. године донела Решење број: 022-911/2014 којим се Прим. др Зоран Парчетић, доктор медицине, специјалиста опште хирургије, разрешава дужности заменика директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

Оглас за пријем у радни однос 2 доктора медицине и 5 медицинских сестара/техничара

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за пријем у радни однос два доктора медицине и пет медицинских сестара/техничара

Nastaviti čitanje

Акредитација – спољашње оцењивање

У периоду од 30.11.2014.-04.12.2014.г. у нашој болници су боравили спољашњи оцењивачи Агенције у за акредитацију здравствених установа Србије. Nastaviti čitanje

Load more