Google+

Јавна набавка 36/2016 отворени поступак – Набавка посуда за одлагање медицинског отпада

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 36/2016 отворени поступак – Набавка посуда за одлагање медицинског отпада.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 37/2016 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 37/2016 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Закључен Споразум о едукацији из интервентне кардиологије

Дана 29.07.2016. године под бр.: 29-3520/2016, Општа болница “Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор је у Сремској Каменици закључила Споразум о едукацији из интервентне кардиологије између Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, Зрењанин, Опште болнице Суботица, Суботица и Института за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица.

Предмет наведеног  Споразума јесте едукација одређеног броја здравствених радника запослених у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, од стране стручних здравствених радника квалификованих у области интервентне кардиологије, а запослених у Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица.

Циљ едукације прецизиране Споразума јесте унапређење квалитета здравствене заштите кроз мере и активности којима се у складу са савременим достигнућима медицинске науке и праксе повећава могућност повољног исхода и смањивање ризика и других нежељених последица по здравље и здравствено стање пацијента и заједнице у целини.

Резултати анкете – Задовољство запослених и корисника здравствене заштите за 2015. годину

Завод за јавно здравље Сомбор је извршио обраду података анкете спроведене у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор 01.12.2015. године о:

  • Задовољству болничким лечењем
  • Задовољству корисника специјалистичким службама
  • Задовољству запослених у Општој болници

Презентације истих можете погледати у одељку „Квалитет рада у болници“.

Јавна набавка 38/2016 преговарачки поступак – Набавка електроматеријала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 38/2016 преговарачки поступак – Набавка електроматеријала.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 18/2016 отворени поступак – Набавка радова одржавања унутрашњег простора

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 18/2016 отворени поступак – Набавка радова одржавања унутрашњег простора.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног здравственог техничара-лаборанта у Служби за снабдевање крвљу и крвним продуктима.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 22.07.2016. – 29.07.2015.

Оглас за упућивање доктора медицине на специјализацију

На огласној табли можете преузети документ: Оглас за упућивање доктора медицине на специјализацију за потребе Опште болнице за септембарско-октобарски уписни рок 2016. године
Оглас је активан у периоду 20.07.2016. – 28.07.2016.

Јавна набавка 34/2016 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу – кoнцентрат дијализни, са или без глукозе

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 34/2016 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу – кoнцентрат дијализни, са или без глукозе.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 33/2016 отворени поступак – Набавка уградног материјала – Остали уградни материјал у ортопедији – интрамедуларни гама клинови

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 33/2016 отворени поступак – Набавка уградног материјала – Остали уградни материјал у ортопедији – интрамедуларни гама клинови.
Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Load more