Google+

Јавна набавка 25/2015 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 25/2015 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме.

Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 19/2015 отворени поступак – Набавка посуда за одлагање медицинског отпада

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 19/2015 отворени поступак – Набавка посуда за одлагање медицинског отпада. Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Јавна набавка 20/2015 отворени поступак – Набавка медицинских гасова

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 20/2015 отворени поступак – Набавка медицинских гасова. Преузмите документа из одељка Јавне набавке.

 

Оглас за пријем у радни однос

Објављен је оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једне медицинске сестре – техничара на Одељењу за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања.

Текст огласа можете преузети у одељку Радни односи.

Оглас је активан у периоду 01.07.2015. – 08.07.2015.

Обавештење за грађане Западнобачког округа

У циљу превенције рака коже Специјалистичка амбуланта за кожне и полне болести Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор организоваће ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕРМОСКОПСКЕ ПРЕГЛЕДЕ дана, 15.07.2015. године.

Сви заинтересовани грађани за све додатне информације и заказивање прегледа могу се јавити на телефон: 467-895 после 12.00 часова.

Специјалистичка амбуланта за кожне и полне болести и у будуће планира организацију  прегледа ове врсте.

Директор Опште болнице
Др Милан Грба

Јавна набавка 21/2015 отворени поступак – Набавка горива

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 21/2015 отворени поступак – Набавка горива. Nastaviti čitanje

Јавна набавка 18/2015 отворени поступак – Набавка штампаних папирних здрвствених картона, образаца и другог штампаног материјала

Објављена је конкурсна документација за Јавну набавку 18/2015 отворени поступак – Набавка штампаних папирних здрвствених картона, образаца и другог штампаног материјала. Nastaviti čitanje

Показатељи квалитета рада за 2014. годину

Резултати анонимне анкете спроведене у првој недељи XII 2014. године међу пацијентима леченим у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, и запосленим у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, обрађеним од стране Завода за јавно здравље Сомбор, налазе се на сајту Опште болнице Сомбор у области „Квалитет рада у болници“. Nastaviti čitanje

Оглас о давању пословних простора у закуп

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор на основу Одлуке бр.1 Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 28-1191/2015-1 од 02.04.2015. године, расписује Оглас за давање пословног простора у закуп путем јавног надметања.

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор на основу Одлуке бр.2 Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор бр. 28-1191/2015-1 од 02.04.2015. године, расписује Оглас за давање пословног простора у закуп путем прикупљања писмених понуда.

Обавештење о правима запослених која су предвиђена законом о заштити узбуњивача

Објављено је Обавештење о правима узбуњивача, поступку узбуњивања, као и другим питањима од значаја за узбуњивање и заштиту узбуњивача. Можете га преузети кликом на понуђени линк.

Load more