Google+

Јавне набавке

Документа

 

Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности 39/2017 – Набавка услуге управљања отпадом

Јавна набавка 42/2017 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Јавна набавка 40/2017 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме

Јавна набавка 41/2017 отворени поступак – Набавка хируршког конца

Јавна набавка 36/2017 отворени поступак – Набавка – Штампани папирни здравствени картони, обрасци и други штампани материјал

Јавна набавка 38/2017 отворени поступак – Набавка горива

Јавна набавка 37/2017 отворени поступак – Набавка – Услуга поправке и одржавањe моторних возила

Јавна набавка 29/2017 отворени поступак – Набавка – Електроматеријал и остало

Јавна набавка 28/2017 отворени поступак – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Јавна набавка 35/2017 отворени поступак – Набавка материјала за ангио салу

Јавна набавка 34/2017 отворени поступак – Набавка видео ендоскоп – гастроскоп и респиратор

Јавна набавка 32/2017 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка 20/2017 отворени поступак – Набавка посуда за одлагање медицинског отпада

Јавна набавка 33/2017 отворени поступак – Набавка материјала за CRRT дијализу

Јавна набавка 24/2017 отворени поступак – Набавка материјала за одржавање хигијене

Јавна набавка 30/2017 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Јавна набавка 27/2017 отворени поступак – Набавка услуга поправке немедицинске опреме

Јавна набавка 26/2017 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења

Јавна набавка 22/2017 отворени поступак – Набавка природног гаса

Јавна набавка 31/2017 отворени поступак – Набавка подлога за хемокултуру

Јавна набавка 23/2017 отворени поступак – Набавка услуга сервиса апарата за анестезију, респирацију и уређаја за снабдевање медицинским гасовима

Јавна набавка 25/2017 отворени поступак – Набавка услуга сервиса медицинске опреме

Јавна набавка 21/2017 отворени поступак – Набавка видео ендоскопа – бронхоскопа

Јавна набавка 18/2017 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу

Јавна набавка 19/2017 отворени поступак – Набавка осталог уградног материјала: Liga clip

Јавна набавка мале вредности 17/2017 – Набавка услуге одржавања здравственог информационог система „HELIANT HEALTH“

Јавна набавка 14/2017 отворени поступак – Набавка лекова

Јавна набавка мале вредности 16/2017 – Набавка услуге одржавања лабораторијског информационог система „СЛИС“

Јавна набавка мале вредности 15/2017 – Набавка услуге одржавања пословног информационог система „HELIANT MONEO“

Јавна набавка 13/2017 преговарачки поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и лабораторијског материјала

Јавна набавка 11/2017 отворени поступак – Набавка медицинских гасова

Јавна набавка 10/2017 отворени поступак – Набавка уградног материјала – остали уградни материјал у ортопедији

Јавна набавка 09/2017 отворени поступак – Набавка уградног материјала – имплантати у ортопедији

Јавна набавка 12/2017 преговарачки поступак – Набавка хируршког конца

Јавна набавка 08/2017 отворени поступак – Набавка мазута и гаса

Јавна набавка 07/2017 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу

Јавна набавка мале вредности 03/2017 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности

Јавна набавка 05/2017 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Јавна набавка 04/2017 отворени поступак – Набавка осталог уградног материјала: мрежица, стаплера…

Јавна набавка 06/2017 преговарачки поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Јавна набавка 02/2017 отворени поступак – Набавка ЕЛЕКТРО ХИРУРШКОГ НОЖА

Јавна набавка 01/2017 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и лабораторијског материјала

Јавна набавка 52/2016 отворени поступак – Набавка грађевинских радова – Адаптација – сала за ангиографију

Јавна набавка мале вредности 51/2016 – Набавка постројења за грејање санитарне воде сунчевом енергијом

Јавна набавка 49/2016 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности 48/2016 – Набавка ултразвучног апарата са колор доплером и три сонде: вагиналном, конвексном и кардиолошко педијатријском

Јавна набавка 46/2016 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења

Јавна набавка 44/2016 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Јавна набавка 45/2016 отворени поступак – Набавка добара – хируршки конци

Јавна набавка 47/2016 преговарачки поступак – Набавка рачунарске опреме

Јавна набавка 19/2016 отворени поступак – Набавка грађевинских радова – реновирање неуропсихијатрије Опште болнице Сомбор

Јавна набавка 43/2016 преговарачки поступак – Набавка таблетиране соли

Јавна набавка 39/2016 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме

Јавна набавка 40/2016 отворени поступак – Набавка енергената

Јавна набавка 35/2016 отворени поступак – Набавка таблетиране соли – NaCl 25kg – за потребе постројења у оквиру топлане

Јавна набавка мале вредности 20/2016 – Набавка услуге поправке и одржавањe моторних возила

Јавна набавка 23/2016 отворени поступак – Набавка добара – штампани папирни здравствени картони, обрасци и други штампани материјал

Јавна набавка 36/2016 отворени поступак – Набавка посуда за одлагање медицинског отпада

Јавна набавка 37/2016 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка 38/2016 преговарачки поступак – Набавка електроматеријала

Јавна набавка 18/2016 отворени поступак – Набавка радова одржавања унутрашњег простора

Јавна набавка 34/2016 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу – кoнцентрат дијализни, са или без глукозе

Јавна набавка 33/2016 отворени поступак – Набавка уградног материјала – Остали уградни материјал  у ортопедији – интрамедуларни гама клинови

Јавна набавка 31/2016 отворени поступак – Набавка услуга поправке немедицинске опреме

Јавна набавка 22/2016 отворени поступак – Набавка електроматеријала

Јавна набавка мале вредности 30/2016 – Набавка услуга одржавања пословног информационог система „HELIANT MONEO“

Јавна набавка 27/2016 отворени поступак – Набавка потрошнoг материјалa за машину за операцију катаракте

Јавна набавка 28/2016 преговарачки поступак – Набавка крв и продукти од крви – медицински потрошни материјал и лабораторијски материјал

Јавна набавка 21/2016 отворени поступак – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Јавна набавка мале вредности 26/2016 – Набавка услуга одржавања здравственог информационог система „HELIANT HEALTH“

Јавна набавка 24/2016 отворени поступак – Набавка лекова ван ЦТ-а

Јавна набавка 16/2016 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Јавна набавка мале вредности 17/2016 – Набавка услуге управљања отпадом

Јавна набавка 4/2016 отворени поступак – Набавка услуга поправке медицинске опреме

Јавна набавка 13/2016 отворени поступак – Набавка душека

Јавна набавка 6/2016 отворени поступак – Набавка услуга поправке немедицинске опреме

Јавна набавка 7/2016 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења

Јавна набавка 8/2016 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу

Јавна набавка мале вредности 3/2016 – Набавка хируршких оперативних инструмената

Јавна набавка 5/2016 отворени поступак – Набавка медицинских гасова

Јавна набавка мале вредности 14/2016 – Набавка услуге одржавања лабораторијског информационог система „СЛИС“

Јавна набавка 15/2016 отворени поступак – Набавка крв и продукти од крви – медицински потрошни материјал и лабораторијски материјал

Јавна набавка 12/2016 отворени поступак – Набавка материјала за одржавање хигијене

Јавна набавка 11/2016 отворени поступак – Набавка уградног материјала – остали уградни материјал у ортопедији

Јавна набавка 10/2016 отворени поступак – Набавка уградног материјала – имплантати у ортопедији

Јавна набавка мале вредности 9/2016 – Набавка услуга – сервис видео-колоноскопа CF-Q165L

Јавна набавка мале вредности 2/2016 – Набавка резервних делова са уградњом за  ЦТ апарата SOMATOM EMOTION 16/SIMENS за потребе Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор

Јавна набавка 1/2016 преговарачки поступак – Набавка крв и продукти од крви – медицински потрошни материјал и лабораторијски материјал