Google+

Јавне набавке

Документа

 

Јавне набавке

Јавна набавка 6/2018 отворени поступак – Набавка осталог уградног материјала: мрежица, стаплера…

Јавна набавка мале вредности 4/2018 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности

Јавна набавка мале вредности 2/2018 – Услуга поправке ЦТ апарата Somatom Emotion 16 S/N 39516 са заменом резервних делова

Јавна набавка 3/2018 отворени поступак – Набавка хируршких оперативних инструментата

 Јавна набавка 1/2018 преговарачки поступак – SILK

Јавна набавка 44/2017 отворени поступак – Набавка уградног материјала – бесцементна протеза кука без колара

Јавна набавка 43/2017 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка мале вредности 39/2017 – Набавка услуге управљања отпадом

Јавна набавка 42/2017 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Јавна набавка 40/2017 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме

Јавна набавка 41/2017 отворени поступак – Набавка хируршког конца

Јавна набавка 36/2017 отворени поступак – Набавка – Штампани папирни здравствени картони, обрасци и други штампани материјал

Јавна набавка 38/2017 отворени поступак – Набавка горива

Јавна набавка 37/2017 отворени поступак – Набавка – Услуга поправке и одржавањe моторних возила

Јавна набавка 29/2017 отворени поступак – Набавка – Електроматеријал и остало

Јавна набавка 28/2017 отворени поступак – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Јавна набавка 35/2017 отворени поступак – Набавка материјала за ангио салу

Јавна набавка 34/2017 отворени поступак – Набавка видео ендоскоп – гастроскоп и респиратор

Јавна набавка 32/2017 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка 20/2017 отворени поступак – Набавка посуда за одлагање медицинског отпада

Јавна набавка 33/2017 отворени поступак – Набавка материјала за CRRT дијализу

Јавна набавка 24/2017 отворени поступак – Набавка материјала за одржавање хигијене

Јавна набавка 30/2017 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Јавна набавка 27/2017 отворени поступак – Набавка услуга поправке немедицинске опреме

Јавна набавка 26/2017 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења

Јавна набавка 22/2017 отворени поступак – Набавка природног гаса

Јавна набавка 31/2017 отворени поступак – Набавка подлога за хемокултуру

Јавна набавка 23/2017 отворени поступак – Набавка услуга сервиса апарата за анестезију, респирацију и уређаја за снабдевање медицинским гасовима

Јавна набавка 25/2017 отворени поступак – Набавка услуга сервиса медицинске опреме

Јавна набавка 21/2017 отворени поступак – Набавка видео ендоскопа – бронхоскопа

Јавна набавка 18/2017 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу

Јавна набавка 19/2017 отворени поступак – Набавка осталог уградног материјала: Liga clip

Јавна набавка мале вредности 17/2017 – Набавка услуге одржавања здравственог информационог система „HELIANT HEALTH“

Јавна набавка 14/2017 отворени поступак – Набавка лекова

Јавна набавка мале вредности 16/2017 – Набавка услуге одржавања лабораторијског информационог система „СЛИС“

Јавна набавка мале вредности 15/2017 – Набавка услуге одржавања пословног информационог система „HELIANT MONEO“

Јавна набавка 13/2017 преговарачки поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и лабораторијског материјала

Јавна набавка 11/2017 отворени поступак – Набавка медицинских гасова

Јавна набавка 10/2017 отворени поступак – Набавка уградног материјала – остали уградни материјал у ортопедији

Јавна набавка 09/2017 отворени поступак – Набавка уградног материјала – имплантати у ортопедији

Јавна набавка 12/2017 преговарачки поступак – Набавка хируршког конца

Јавна набавка 08/2017 отворени поступак – Набавка мазута и гаса

Јавна набавка 07/2017 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу

Јавна набавка мале вредности 03/2017 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности

Јавна набавка 05/2017 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Јавна набавка 04/2017 отворени поступак – Набавка осталог уградног материјала: мрежица, стаплера…

Јавна набавка 06/2017 преговарачки поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Јавна набавка 02/2017 отворени поступак – Набавка ЕЛЕКТРО ХИРУРШКОГ НОЖА

Јавна набавка 01/2017 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и лабораторијског материјала