Google+

Јавне набавке

Документа

 

Јавне набавке

 

Јавна набавка 51/2018 отворени поступак – Набавка хируршког конца

Јавна набавка 48/2018 отворени поступак – Набавка електроматеријала и осталог

Јавна набавка 50/2018 отворени поступак – Набавка горива

Јавна набавка 49/2018 отворени поступак – Набавка услуга поправке и одржавања моторних возила

Јавна набавка 42/2018 отворени поступак – Набавка посуда за одлагање медицинског отпада

Јавна набавка 47/2018 отворени поступак – Набавка материјала за CRRT дијализу

Јавна набавка 46/2018 отворени поступак – Набавка услуга поправке немедицинске опреме

Јавна набавка 45/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала – остали уградни материјал у ортопедији – Интрамедуларни интерлоцкинг клин за надлактицу

Јавна набавка 41/2018 отворени поступак – Набавка природног гаса

Јавна набавка 44/2018 отворени поступак – Набавка услуга сервиса медицинске опреме

Јавна набавка 40/2018 отворени поступак – Набавка услуга сервиса анестезијских апарата, респиратора и гасних технологија

Јавна набавка 43/2018 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења 2

Јавна набавка 35/2018 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Јавна набавка 39/2018 отворени поступак – Набавка радова – хидрогеолошка истраживања на изворишту јодне бање у Бездану

Јавна набавка 38/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала – бесцементна протеза кука без колара

Јавна набавка 37/2018 отворени поступак – Набавка материјала за одржавање хигијене

Јавна набавка 36/2018 отворени поступак – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Јавна набавка 33/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала

Јавна набавка 34/2018 отворени поступак – Набавка материјала за ангио салу

Јавна набавка 32/2018 отворени поступак – Набавка грађевинских радова – адаптација простора за цт апарат

Јавна набавка 30/2018 отворени поступак – Набавка система за видео гастроскопију и видео колоноскопију са једним видео процесором и електро хируршком јединицом и осталом неопходном пратећом опремом

Јавна набавка 27/2018 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка 31/2018 отворени поступак – Набавка аутоматског парног стерилизатора запремине око 450л са системом за припрему воде са омекшивачем

Јавна набавка 29/2018 отворени поступак – Набавка лапароскопског стуба са 4К видео системом и пратећом опремом

Јавна набавка 28/2018 отворени поступак – Набавка мазута за период од 6 месеци

Јавна набавка 23/2018 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења

Јавна набавка мале вредности 25/2018 – Набавка добара – тројезичне табле и натписи

Јавна набавка 26/2018 отворени поступак – Набавка трансфузиолошког и лабораторијског материјала

Јавна набавка 19/2018 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Јавна набавка мале вредности 24/2018 – Набавка услуге управљања отпадом

Јавна набавка 22/2018 отворени поступак – Набавка оловних акумулатора

Јавна набавка мале вредности 21/2018 – Набавка услуге одржавања информационог система „Heliant“ по партијама

Јавна набавка мале вредности 20/2018 – Набавка услуге одржавања лабораторијског информационог система „СЛИС“

Јавна набавка мале вредности 17/2018 – Набавка услуге Редовног претходног/периодичног прегледа запослених на радним местима у зони јонизујућег зрачења

Јавна набавка 18/2018 отворени поступак – Набавка лекова

Јавна набавка 5/2018 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног лабораторијског материјала

Јавна набавка 16/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала – Остали уградни материјал у ортопедији

Јавна набавка 15/2018 отворени поступак – Набавка уградног материјала – Имплантати у ортопедији

Јавна набавка 14/2018 отворени поступак – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Јавна набавка 13/2018 отворени поступак – Набавка мазута

Јавна набавка 12/2018 отворени поступак – Набавка медицинских гасова

Јавна набавка 11/2018 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу

Јавна набавка 10/2018 отворени поступак – Набавка ЦТ апарата – 16 слајсни

Јавна набавка 9/2018 отворени поступак – Набавка колоноскопa – комплетни систем за видео колоноскопију

Јавна набавка мале вредности 8/2018 – Набавка услуге поправке ЦТ апарата Somatom Emotion 16 S/N 39516 са заменом резервних делова

Јавна набавка 7/2018 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Јавна набавка 6/2018 отворени поступак – Набавка осталог уградног материјала: мрежица, стаплера…

Јавна набавка мале вредности 4/2018 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности

Јавна набавка мале вредности 2/2018 – Услуга поправке ЦТ апарата Somatom Emotion 16 S/N 39516 са заменом резервних делова

Јавна набавка 3/2018 отворени поступак – Набавка хируршких оперативних инструментата

 Јавна набавка 1/2018 преговарачки поступак – SILK

Јавна набавка 44/2017 отворени поступак – Набавка уградног материјала – бесцементна протеза кука без колара

Јавна набавка 43/2017 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка мале вредности 39/2017 – Набавка услуге управљања отпадом

Јавна набавка 42/2017 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Јавна набавка 40/2017 отворени поступак – Набавка рачунарске опреме

Јавна набавка 41/2017 отворени поступак – Набавка хируршког конца

Јавна набавка 36/2017 отворени поступак – Набавка – Штампани папирни здравствени картони, обрасци и други штампани материјал

Јавна набавка 38/2017 отворени поступак – Набавка горива

Јавна набавка 37/2017 отворени поступак – Набавка – Услуга поправке и одржавањe моторних возила

Јавна набавка 29/2017 отворени поступак – Набавка – Електроматеријал и остало

Јавна набавка 28/2017 отворени поступак – Набавка водоводног, канализационог и материјала за централно грејање

Јавна набавка 35/2017 отворени поступак – Набавка материјала за ангио салу

Јавна набавка 34/2017 отворени поступак – Набавка видео ендоскоп – гастроскоп и респиратор

Јавна набавка 32/2017 отворени поступак – Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка 20/2017 отворени поступак – Набавка посуда за одлагање медицинског отпада

Јавна набавка 33/2017 отворени поступак – Набавка материјала за CRRT дијализу

Јавна набавка 24/2017 отворени поступак – Набавка материјала за одржавање хигијене

Јавна набавка 30/2017 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Јавна набавка 27/2017 отворени поступак – Набавка услуга поправке немедицинске опреме

Јавна набавка 26/2017 отворени поступак – Набавка услуга одржавања опреме и постројења

Јавна набавка 22/2017 отворени поступак – Набавка природног гаса

Јавна набавка 31/2017 отворени поступак – Набавка подлога за хемокултуру

Јавна набавка 23/2017 отворени поступак – Набавка услуга сервиса апарата за анестезију, респирацију и уређаја за снабдевање медицинским гасовима

Јавна набавка 25/2017 отворени поступак – Набавка услуга сервиса медицинске опреме

Јавна набавка 21/2017 отворени поступак – Набавка видео ендоскопа – бронхоскопа

Јавна набавка 18/2017 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу

Јавна набавка 19/2017 отворени поступак – Набавка осталог уградног материјала: Liga clip

Јавна набавка мале вредности 17/2017 – Набавка услуге одржавања здравственог информационог система „HELIANT HEALTH“

Јавна набавка 14/2017 отворени поступак – Набавка лекова

Јавна набавка мале вредности 16/2017 – Набавка услуге одржавања лабораторијског информационог система „СЛИС“

Јавна набавка мале вредности 15/2017 – Набавка услуге одржавања пословног информационог система „HELIANT MONEO“

Јавна набавка 13/2017 преговарачки поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и лабораторијског материјала

Јавна набавка 11/2017 отворени поступак – Набавка медицинских гасова

Јавна набавка 10/2017 отворени поступак – Набавка уградног материјала – остали уградни материјал у ортопедији

Јавна набавка 09/2017 отворени поступак – Набавка уградног материјала – имплантати у ортопедији

Јавна набавка 12/2017 преговарачки поступак – Набавка хируршког конца

Јавна набавка 08/2017 отворени поступак – Набавка мазута и гаса

Јавна набавка 07/2017 отворени поступак – Набавка материјала за дијализу

Јавна набавка мале вредности 03/2017 – Набавка услуге осигурања имовине, запослених и одговорности

Јавна набавка 05/2017 отворени поступак – Набавка прехрамбених производа

Јавна набавка 04/2017 отворени поступак – Набавка осталог уградног материјала: мрежица, стаплера…

Јавна набавка 06/2017 преговарачки поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и санитетског материјала

Јавна набавка 02/2017 отворени поступак – Набавка ЕЛЕКТРО ХИРУРШКОГ НОЖА

Јавна набавка 01/2017 отворени поступак – Набавка медицинског потрошног материјала и лабораторијског материјала