Google+

Повратак на Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове

Одељење за техничке послове

У Одељењу за техничке послове запослено је 108 радника различитих профила (2 са високом стручном спремом, 2 са вишом и 69 са средњом и 35 са основном школом).
У Одељењу постоји 4 одсека.

Руководилац одељења је помоћник директора за техничке послове Беширевић Жељко, дипл.инг. машинства.