Google+

Повратак на Сектор специјалистичко-консултативних амбуланти

Специјалистичка онколошка амбуланта са дневном болницом

У Специјалистичкој онколошкој амбуланти са дневном болницом запослена су 3 лекара субспецијалиста онколога, 8 медицинских сестара и 1 спремачица.

У овој амбуланти постоје 3 одсека.

Током 2012. године у Специјалистичкој онколошкој амбуланти са дневном болницом прегледано је 11.996 пацијената и урађено 14.824 разних интервенција.

Специјалистичка амбуланта ради у две смене, од 07:00 до 19:00 часова и има укупно 9 постеља за пацијенте који морају да примају хемиотерапију. Током 2012. године лечено је 280 пацијената у дневној болници.

  • Арнаут др Габриела – начелник, лекар субспецијалиста онколог
  • Косовац др Едита – шеф одсека за превентиву и регистрацију малигних обољења, лекар субспецијалиста онколог
  • Шарић Прим. др Ђерђи – шеф одсека субспецијалистичких амбуланти, лекар субспецијалиста онколог
  • Јокић Катица – главна сестра амбуланте, медицинска сестра

галерија фотографија