Google+

Одбори

Етички одбор

Одбор за безбедност и здравље на раду

Oдбор за безбедност и здравље на раду

Чланови одбора: Ђурђа Бадовинац, председник Одбора др Снежана Гајић, представник запослених Бошко Кончаревић, представник послодавца Зоран Милић, представник послодавца Мирјана Маричић, представник запослених Срђан Сиљановић, представник запослених Стојица Матарић, представник запослених Љиљана Вујновић, представник запослених Ивана Вујажковић, представник запослених Дужност и обавезе одбора за безбедност и здравље на раду су да: буде информисан о резултатима …

Етички одбор

Чланови етичког одбора: Прим. др Милојко Влашки, спец. неуропсихијатар, председник комисије др Соња Јанковић, суб. спец. клиничке трансфузиологије др Габриела Арнаут, суб. спец. онколог др Синиша ЗАРИЋ, спец. хирург др Светлана МЛАДЕНОВИЋ РАДОВАНОВИЋ, суб. спец. хематолог дипл. правник Бојан ТРКУЉА, адвокат дипл. правник Владимир СИМИН, адвокат. Дужности и обавезе Етичког одбора Етички одбор Опште болнице: …